DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 22. září 2018

Recenze/review - SATAN - Cruel Magic (2018)


SATAN - Cruel Magic
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scroll down

Nevím, jak to máte s hudbou vy, ale já nejvíc miluji chvilky, když si přinesu domů nové CD, vonící tiskárnou a rozbaluji jej. Pak vložím hudbu do přehrávače, natáhnu si nohy nahoru a relaxuji. Čekám, co se mnou deska udělá. Užívám si, většinou s dobrým pivem v ruce. Poslech je jako obřad přijímání. Radost, očekávání a prvotní nadšení. Potom většinou nahrávku znovu zabalím a podle chuti přehraji za nějaký čas. Ty dobré se postupně dostávají do předních pozic a na špatné zapomínám.

Novinka "Cruel Magic" mě rozsekala na první dobrou. Mám moc rád rukopis kapely, barvu hlasu Briana Rosse i celkovou náladu desky. Na SATAN se mi vždy líbilo, že jsou jiní, odlišní a syrovější, než ostatní heavy metalové skupiny. Také by se dalo říci, že jsem jejich tvorbě propadl. Nový počin není výjimkou.Nahrát v dnešní době dobré heavy metalové album, které nebude uječené, patetické a obyčejné, je velké umění. Vše již bylo řečeno a styl je poměrně dost vyčerpán. Na každém druhém rohu jsou mladé retro kapely. Přesto nebo možná právě proto je "Cruel Magic" skvělou nahrávkou. Do krve se mi dostalo, po prvotním pozitivním šoku, ještě více, usadilo se mi v žilách a opakovaně mě nutilo k dalším poslechům. Jsem pocitový obdivovatel kovu a jako takovému se mi deska neskutečně líbí. Má v sobě potřebnou dávku rockového feelingu, spoustu zajímavých pasáží a hlavně - vůbec se neoposlouchá. Tohle je regulérní, totální NWBOHM! Absolutní bomba pro všechny fanoušky a důkaz, že tahle smečka do starého železa rozhodně nepatří! Neposlouchejte náhražky, narvěte si do hlavy opravdový heavy metal! Satan s vámi! Skvěle!Asphyx says:

I do not know how you have it with music, but I love the most when I bring home a new CD, smelling the printer and unpacking it. Then I put music into the CD player, stretch my legs up and relax. I'm waiting for what's going to happen to me. I enjoy, mostly with good beer in my hand. Listening is like a reception ceremony. Joy, anticipation and primordial enthusiasm. Then I mostly wrap the CD back and I will play it again later. Those good are gradually getting into the top positions and forgetting those bad CDs.


New album "Cruel Magic" kicked my ass immediately. I like the band's style, the color of Brian Ross's voice and the overall mood of the album. At SATAN, I always enjoyed they are different, raw than other heavy metal bands. It could also be said that I have failed by their work. A new act is no exception.

Record a good heavy metal album nowadays which will not be pathetic and common is a great art. Everything has been said and the style is quite exhausted. On every other corner are the young retro bands. Still, or perhaps because of this, "Cruel Magic" is a great recording. I got it more into my blood after the initial positive shock, it settled in my veins, and repeatedly forced me to listen it. I am a metal admirer and as such, I really like the album. It has the necessary dose of rock feeling, a lot of interesting passages and most importantly – you can listen it again and again. This is a regular, total NWBOHM! Absolute bomb for all fans and proof that this band definitely does not belong to old iron! Do not listen to substitutes, get real heavy metal! Satan with you! Great!


Tracklist:
01. Into the Mouth of Eternity
02. Cruel Magic
03. The Doomsday Clock
04. Legions Hellbound
05. Ophidian
06. My Prophetic Soul
07. Death Knell for a King
08. Who Among Us
09. Ghosts of Monongah
10. Mortality

band:
Brian Ross (Vocals) 
Steve Ramsey (Guitar) 
Russ Tippins (Guitar) 
Graeme English (Bass) 
Sean Taylor (Drums)


pátek 21. září 2018

Recenze/review - TUNJUM - Deidades del inframundo (2018)


TUNJUM - Deidades del inframundo
CD 2018, Dunkelheit Produktionen

Naposledy viděla světlo, naposledy se mohla pomodlit. Pod dřevěným křížem. Na chladné dlažbě znesvěceného kostela. Vysoko v horách, kam biskup ani ostatní nevidí, nahlížíme na víru trošku jiným pohledem. Krvavým, útrpným, rituálním. Máme rádi smrt a beznaděj. Modlíme se v obrácených modlitbách. Koukáme s upřeným pohledem do záhrobí, exhumujeme staré pohanské zvyky a pořádky. Jdeme až na dřeň, k základům. Dnes budeš naší obětí, spirituální seancí i šílenstvím.

Na novinku peruánských TUNJUM lze nahlédnout dvojím způsobem. Buď je ihned odsoudíte za nepůvodnost a totální chaos a nebo se naplno ponoříte do jejich temné řeky a pochopíte poselství smrti. Mám rád kapely jako INCANTATION, MORBID ANGEL, AUTOPSY, THRONEUM, DEATH. A jako jejich fanouškovi se mi líbí i novinka jihoamerických maniaků. "Deidades del inframundo" je nahrávkou, která zní jakoby ji někdo vytrhl rovnou z devadesátých let. A to jak zvukově, tak obalem i nápady. Nehledejte nic originálního, ale spíše na sebe nechte jejich hnis působit. Dostane se vám do krve pomalu, polehounku. Ani se nenadějete a budou se před vámi svíjet v křečích ošklivá klubka hadů. Oči obrátíte v sloup a budete si pořád dokola opakovat mantru smrti. Ano, takhle se kdysi dávno opravdu hrál death metal. Ten opravdový, reálný a syrový jako rána na hřbitově. Dnes již mnohým posluchačům bude album připadat příliš monotónní a stereotypní. Je to samozřejmě jen na vás. Mě ale TUNJUM přesto zaujali. Jsou jako zlá modlitba pro přijímání do našeho padlého řádu Satanových následníků. Peklo, špína, smrt! Víc nám netřeba! Utrpení je naší krmí, stejně jako tenhle peruánský old school death metal! Rochním si ve vší té hnilobě a jsem spokojený! Za mě velmi dobré i zlé!

sumarizace:

Obraťte kříže směrem dolů! Zapalte svíce a otevřete staré hroby. TUNJUM  jsou zde! Letos přicházejí s albem, které je přesnou definicí samotného pekla. Kombinace starého deathu, který je doplněn absolutní tmou. Pokud hledáte marně svůj vlastní hrob, tak jste ho právě našli. "Deidades del inframundo" je přesně tím druhem magické desky, která vás uhrane navěky. Při poslechu jsem ukřižovaný hlavou dolů, umučený, jako při posledním soudu. Mám pocit, že apokalypsa nastane každou chvíli. Zlo má mnoho podob a jednou z nich je nová deska TUNJUM. Kozlí hlava, nabodnutá na kůlu, ke mně promlouvá neznámým jazykem. Jsme všichni dávno prokletí. Umíráme v nekonečných křečích a jako soundtrack k celé scenérii nám hrají peruánští raraši. Old school death metalová nahrávka, která vás spálí na popel! Inferno!

Asphyx says:

Turn all the crosses upside down! Light up the candles and open old graves. TUNJUM  is here! This year they are coming with their new album which is the exact definition of the Hell. A combination of the old death riffs when is sometimes the  with an absolute darkness. If you search for your own grave, there it is. "Deidades del inframundo" is the exact type of a magic album which will bedevil you forever. When I listen to this album I´m crucified upside down, torture to death like during the Last Judgement. I feel like the Apocalypse is near and it´s going to be here any minute. The evil has a lot of forms and the new album by TUNJUM  is one of them. Goatish head jabbed on a pale speaks to me with an unknown language. All of us are cursed long time ago. We are dying in infinite pains and like a soundtrack from this scenery these Peruans imps are playing their songs. Old school death metal record which will burn you to the ash! Inferno! 


Tracklist:
01. La Venganza de la Bestia Lunar
02. Difunta Señora Soberana
03. Antiguo Dios de la Noche
04. La Maldición de la Bruja
05. Destino de los Cautivos
06. Demonios de la Tierra
07. Rebellión del Inframundo
08. Retorno al Origen

Recenze/review - PYREXIA - Unholy Requiem (2018)


PYREXIA - Unholy Requiem
CD 2018, Unique Leader Records

Občas se stává, že jsem zavolán k tělům, která lze těžko identifikovat. Srážka s nákladním vozem, pád do metra, skok z desátého patra. Ohledávám jen kusy kašovité hmoty. Krev a maso a kosti, smíchané v jednom nechutném celku. Procesy zahnívání začínají fungovat ihned. Mozek na dlažbě, popraskaná lebka. Přemýšlím, kde se v lidech berou sebevražedné tendence? Možná na ně byl svět až moc temný. 

Americká PYREXIA, kdysi totálně našlapaná brutálním death metalem, je zde znovu. Tentokrát se spoustou groove a core prvků ve skladbách. Poslouchám novinku stále dokola a nemůžu se nějak nahodit do stejného rozpoložení. Muzika je na mě možná až moc "moderní". Spousta uštěkaného testosteronu. Příliš toho z desky necítím. Smrt si vzala dneska asi dovolenou."Unholy Requiem" se mi líbí ve chvílích, kdy se hraje stylem SUFFOCATION, DYING FETUS, INTERNAL BLEEDING. Deska má hlasitou a moderní produkci, rukopis kapely je ale zaměnitelný se spoustou dalších. Stejně jako obal, který mi připadá až příliš obyčejný. Jedná se zkrátka o totálně nabušený a natlakovaný brutální death metal bez jakékoliv přidané hodnoty navíc. Vadí mi poměrně slabý a nevýrazný zpěv. PYREXIA jsou ukázkou kapely, která podle mého skromného názoru ztratila směr. Chybí jim zkažená krev, možná i lepší producent, který oddělí zrno od plev. Zajímavé je, že by se mi měla novinka, podle všech předpokladů, líbit až za hrob. Jenže tomu tak není. Brutální fanoušci si asi najdou víc zajímavých pasáží. Já se raději vydám ohledat jinou mrtvolu. Průměrný brutální death metal s core prvky, které mi lezou doslova krkem. 


sumarizace:

"Unholy Requiem" je obyčejným brutálně death metalovým albem. Nápady jsou zde v jednotlivých skladbách stále stejné, nevýrazné a pořád se opakují. Nějak nevím, co si s nahrávkou počít. Vadí mi plastový zvuk, divná produkce a průměrný zpěvák. Možná to bude znít ode mě troufale, ale já jsem si toho příliš dobrého pro sebe nenašel. Snažil jsem se, ale pokaždé jsem byl doslova umlácen nudou. Nevím, jakým směrem chce kapela kráčet v budoucnu, ale pokud bude jejich další album ve stejném stylu, asi nebudu mít ani chuť si ho pustit. Nemám nic dalšího, co bych dodal. Průměrné brutální death metalové album, které ve mně nezanechalo vůbec nic. Škoda, snad příště.Asphyx says:

"Unholy Requiem" is an ordinary brutal death metal album. The ideas are the same in the songs all over again and they are tame and repetitive. I do not know what to do with this record. I don´t like the plastic sound, weird production and an average singer. It may sounds boldly but there is nothing good for me. Although I tried, the album always smashed me with boredom. I don´t know which way will this band be going in the future. But if their next album is the same as this one I don´t want to listen to it. There is nothing more to say. An average brutal death metal album which didn´t leave a thing in my head. Shame…maybe next time.Tracklist:

01. Angels of Gomorrah
02. Blood to Ash
03. Moment of Violence
04. Path of Disdain
05. The Annointed
06. The Fall of Eden
07. Unholy Reqiuem
08. Wrath


čtvrtek 20. září 2018

Recenze/review - ABYSMAL TORMENT - The Misanthrope (2018)


ABYSMAL TORMENT - The Misanthrope 
CD 2018, Willowtip Records

for english please scroll down

Už je to dávno, co ti byl na čelo vypálen cejch. Seškvařená kůže, bolest, zadírající se někam do temných zákoutí mozku. Ponížený, označkovaný, prokletý! Takový jsi se cítil. Zbyla ti poslední naděje, poslední záblesk světla v jinak temném světě. Operace bez umrtvení, pitva na živém těle. Nekonečná smrt smějící se ve stínu. Inferno!

Novinka maltských maniaků ABYSMAL TORMENT mě smetla z povrchu zemského. Připomíná brutálně naladěné tsunami. Perfektní technika, vynikající bicí i vokály. Ale hlavně skvělé nápady a rukopis, který se jen tak někde neslyší. Kapela je na nové desce ve vynikající formě. Ostatně jako vždycky.Při poslechu "The Misanthrope" se opravdu cítím jako označený spalujícím cejchem. Lehce stylová podobnost s tvorbou třeba takových SAPROGENIC, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CRYPTOPSY, WORMED, DEFEATED SANITY, PROSTITUTE DISFIGUREMENT mě jen utvrzuje v tom, že v tomhle pekle jsem správně. Nové skladby mají neskutečný tlak, cílí přímo do terče. Jsem lovenou obětí, kusem masa, připraveným na porážku. Brutálních death metalových kapel je na každém rohu stovka, ale ABYSMAL TORMENT jsou jiní, zajímaví, mají neotřelé nápady a neskutečně temnou a morbidní náladu v jednotlivých motivech. Letošní počin lze s klidem zařadit mezi to nejlepší, co za poslední roky v tomto stylu vzniklo. Už jen zvuk zabíjí, obal zaujme a donutí k přemýšlení. Malťané jsou jako vetřelci z jiné planety, kteří nás přilétli zničit a vyhladit. Připomínají smečku rozzuřených hladových šelem, která místo toho aby vás uštvala k smrti, tak vás rozerve na kusy svojí hudbou. Vynikající brutální death metal té nejvyšší kvality! Masakr!Asphyx says:

It was a long time ago that the burning iron marked your forehead. Charred skin, pain, which is delving somewhere into the dark corners of the brain. Humbled, Marked, Cursed! You felt like that. You had the last hope, the last flash of light in this dark world. Operation without anaesthesia, the autopsy on a living body. Endless death is laughing in the shadows. Inferno!

The new record of the Maltese maniacs ABYSMAL TORMENT brushed me down from the earth surface. It reminds brutally tempered tsunami. Perfect technique, amazing drums and vocals. But especially the great ideas and handwriting, which is not heard anywhere else. The band is in an excellent form on the record. As always.

During the listening to the album "The Misanthrope" I really feel as to be marked by the burning iron. The slight similarity with the music of bands like for example SAPROGENIC, SUFFOCATION, DEEDS OF FLESH, CRYPTOPSY, WORMED, DEFEATED SANITY, PROSTITUTE DISFIGUREMENT affirms that I am correct in this hell. New tracks have an unbelievable pressure, they target straight to the dartboard. I am the victim of hunting, I am a piece of flesh, prepared for the slaughter. On the metal scene, there are hundreds of brutal death metal bands, but ABYSMAL TORMENT are different, interesting, they have innovative ideas and a really dark and morbid mood in the certain motifs. We can easily rank this record to the best records which were released in the last years in this style. Already the sound is killing, the cover art impresses and compels to deep thinking. The Maltese are like invaders from another planet who have come to destroy and exterminate us. They remind of a crowd of enraged and hungry beasts that, instead of hunting you down to death, will tear you up into pieces by music. Outstanding brutal death metal of the highest quality! Massacre!


Tracklist:

1. Revelation 
2. The Misanthrope 
3. Second Death 
4. Squalid Thoughts 
5. Dread 
6. Path Of Impiety 
7. The Pessimist 
8. Strains Of Brutality 
9. Worship None 
10. Iconoclast

band:

Nick Farrugia - Vox
David Depasquale - Guitars
Max Vassallo - Drums
Kurt Pace - Guitars
Melchior Borg - Vox
Karl Romano - Bass


středa 19. září 2018

Recenze/review - CONDEMNER - Burning the Decadent (2018)


CONDEMNER - Burning the Decadent
CD 2018, vlastní vydání

Když mi začala téct krev ze všech tělních otvorů poprvé, vyděsil jsem se. Dnes už jsem klidný. Vím, že je ve mě usazeno dlouho nahromaděné zlo, které musí jednou za čas ven. Stačí proříznout jednotlivé mokvající vředy, pořádně si pustit žilou. Poddat se temnotě, zazářit jako louč na pitevním stole. Pouštím si k tomu samozřejmě (jak jinak) černo černý smrtící kov. Vybírám si jej v opuštěných hrobech, na skládkách mrtvol. V záhrobí. Slyšte další slova o zlobě, tmě a chladu.

CONDEMNER jsou pohrobci kapel jako IMPRECATION, IMMOLATION, INCANTATION, PROFANATICA, DEMONCY. Jsou jako poslové s hořícími perutěmi. Jako padlí andělé, válející se ve zkažené krvi. Naléhaví, démoničtí, táhlí jako hlen, vytažený vám čerstvě z těla. Nepřinášejí do záhrobí nijaké novoty, hrají hezky postaru. Neobjevují, spíše velebí temnotu pradávnými postupy.


"Burning the Decadent" je hodně shnilou prvotinou. Ucítíte z ní síru, mrtvolný puch a zimomřivost. Albu by možná slušel průraznější zvuk, možná i více nápadů. Ale to jsou jen drobnosti, které se dají s klidem odpustit. Důležitá je celková atmosféra, krása morbidních společných okamžiků a schopnost mě strnout do nekonečných močálů. Má slova budiž upozorněním, že v Texasu existuje kapela, která má ráda dlouhé stíny stejně jako já. Novinka je chvílemi monotónní a nejvíce připomíná asi nějaké hodně ošklivé zaříkávání. Zasvěcení budou zajisté vědět, o čem píšu. A vy ostatní? Vám to bude stejně jedno. CONDEMNER na to jdou tradičně, opravdově, s nadšením. Za mě mají palec nahoru a hromadu kostí k tomu. Velmi dobře!


sumarizace:

"Burning the Decadent" je albem, které působí při prvních setkáních lehce chaoticky, možná i nepříjemně. Je to tak dobře, když člověk umírá, tak z toho také nemívá radost. CONDEMNER vzešli z podzemí, ze země plné stínů. Nutno si to při poslechu uvědomit a tak i k nahrávce přistupovat. Líbí se mi zahnívající zvuk, masakrující riffy i plesnivý vokál. Splněno je vše pro blahořečení temných sil. Představte si podzemní kobku v níž právě pukla kamenná podlaha. Ze středu země vytéká žhavé magma, které je zároveň totálně devastující hudbou. Death metal, smíchaný s blackem, špínou, zlem a absolutní smrtí. Uřízněte mi všechny údy, zohavte moji tvář, dělejte si se mnou, co chcete, ale CONDEMNER budu uctívat stále dál. Peklo! Vynikající deska!

Asphyx says:

"Burning the Decadent" is an album which at first feels quite chaotic, maybe even unpleasant. And it is good because even when people die they are not happy about it. CONDEMNER came from the underground, from the land full of shadows. You have to realize that while you listen and this is how you should perceive the album. I like the decay sound, massacre riffs and the mouldy vocal. The blessing of dark forces is there too. Just image an underground cell and there it is a fresh crack in the middle of the stone floor. From the middle of the earth there is the hot magma coming out and it sounds like devastating music at the same time. Death metal mixed with black, dirt, evil and total death. Cut all my limbs, burn my face and do whatever you want with me. But I will continue to worship CONDEMNER. Hell! An excellent album!


Tracklist:
1. Phoenix Retribution 07:40
2. Winds of Severity 07:54
3. Burning the Decadent 05:34
4. Aether Dawn 05:07
5. Frenzied Destruction of the Carnal 08:17
6. Extinguishment 18:49

band:
PB - guitar, programming, lyrics (#1-3)
JH - vocals, bass, lyrics (#4)

Recenze/review - MURDERWORKER - Where Scream Becomes Silence (2018)


MURDERWORKER - Where Scream Becomes Silence
CD 2018, Base Record Production 

Odtrhávám maso od kostí, drtím klouby na jemný prach. Kůže stranou, šlachy také. Odsát zkaženou krev, lebku vypreparovat. Jsem jako chirurg, jen má těla jsou mrtvá. Někdy. Cestuji po světě a objevuji si pro sebe kapely, u kterým mě mrazí v zádech. Nedávno jsem navštívil Španělsko. Ponořil se do tamního močálu plného hnisu a v undergroundu objevil smečku MURDERWORKER. Zaujala mě její surovost, nadšení a právě maso, odtrhané od kostí.

Ano, je tomu tak, tahle parta se jen tak nezakecá. Místo toho na vás zaútočí ostrou směsicí syrového death metalu. Kosti praskají, lebky pukají tlakem. Vypadá to, že je vše v nejlepším pořádku. Totální masakr lidské mysli, šílenství, které dovede pochopit jen fanoušek podobných hudebních morbidit. Jsem tu správně, po zdech zase ztéká krev. 

 

"Where Scream Becomes Silence" je divokým, zemitým albem, čerpajícím inspiraci jak na severu (DISMEMBER), tak za velkou loží (OBITUARY). Samozřejmě s ošklivým nátiskem CARCASS, GOREFEST. Zkrátka a jednoduše, hudba vhodná nejlépe pro malý klub, případně stará opuštěná lidská jatka, kde je možné ještě zaslechnout ozvěny všech trpících. Album je opravdu ostrým útokem, bez jakýchkoliv zbytečností. Líbí se mi neurvalý zvuk, stylový obal i celkové provedení. Nic pro slabé povahy, ani přemýšlivé jedince. Tady se frézují drážky do živých tkání, devastuje se tlakem a špínou. Je mou milou povinností death metalového řezníka, vás o téhle smečce informovat, protože si myslím, že má co říct. Alespoň všem prokletým, nemrtvým, zběsilým. Zasekni sekeru do nejbližší hlavy, jen nečekej krev. Zombie přece nekrvácejí. Nebo ano? Old school death metal forever!


sumarizace:

Španělští old school death metalisté MURDERWORKER jsou pro mě takovým mým soukromým objevem. Hudba ve stylu starých CARCASS, DISMEMBER, OBITUARY, GOREFEST lahodí mému uchu jako ty nejlibozvučnější chorály smrti. Jedná se o starý valivý smrtící kov, opatřený prašivinou, smradem dlouho nevětraných hrobů a zahnívajícího masa. Ostré výjezdy kytar, zlý murmur a bicí, připomínající buldozer. Na stěnách podzemní kobky visí kusy lidského masa! Tohle je hudba, která vám doslova pronikne až do morku kostí! 

"Where Scream Becomes Silence" je hudebním masakrem, očistou lidské mysli, zlou noční můrou, kvůli které se budete znovu a znovu budit ze spaní. Album zpočátku působí monotónně, ale když vytrváte, budete odměněni esencí té nejkrutější hudební smrti. CD je morbidní ochutnávkou, kusem exhumovaných vnitřností, hozených vám přímo do obličeje. Tohle je hudba pro fanoušky pravého reálného death metalu, pro oddané příznivce stínů i pro všechny nemrtvé. Mám pocit, že jsem na nějaké zlé seanci, kde jsou podávána k ochutnávce těla těch nejkrásnějších zombie! Album je krutým smrtícím rituálem, po kterém nezůstane žádná duše naživu! Vynikající záležitost!


Asphyx says:

This Spanish old school death metal band MURDERWORKER is like my personal discovery. Their music is in the style of old CARCASS, DISMEMBER, OBITUARY, GOREFEST and it sound so good just like the best death chants. It is old rolling death metal with stench and smell of graves and rotting meat. Sharp exits of guitars, evil murmur and drums which sounds like a bulldozer. There are pieces of human flesh on the walls! This is their music which will go right into penetrates of your bones!

"Where Scream Becomes Silence" is a musical massacre, cleansing of human mind, evil nightmare which will make you wake up during the nights. At first the album fells monotonous but you should stay with it and listen to it over and over and there is the essence of the cruellest music death. CD is a morbid piece of exhume human insides which are thrown right into your face. This music is for fans of the real death metal, for the orthodox fans of shadows and also for all the undead. I feel like I am on an evil session where are served bodies of the most beautiful zombies for taste test! This album is a cruel deadly ritual which won´t let any soul alive! Excellent album!


band:
NEGRO (Bass/vocals)
FRAN (Guitar/vocals)
JESUS (Drums)


A few questions - interview with death metal band from Spain - MURDERWORKER.


A few questions - interview with death metal band from Spain - MURDERWORKER. 

Ave, can you introduce your band to our readers? – When was it founded and what style of music do you play , etc.? 

Hello! Murderworker is a band from Sevilla, in the south of Spain. The band was created in early 2017 as a result of the dissolution of other projects we had at that time. From the beginning and until now the band has tried to do musically Death Metal, influenced mainly by classical bands of the genre. A month ago we released our debut album entitled "Where The Screams Becomes Silence", through BASE RECS and we are in full promotion of our work and organizing live shows! 

  

Where and under what conditions were you recording the new album? Who was in charge of sound, production and mastering? 

The recording of the album has been totally homemade, in our rehearsal room. Ruben Rodriguez, from NEBUR ZONE PROD, has been responsible for the production and mastering. We think that to be a first work done by ourselves and the help of the producer the result is more than satisfactory 

How many copies were released and which medium was used for this new edition (CD, digital, vinyl, cassette)? 

At the moment the album has been edited only in CD format and limited to a print run of 500 copies. Later on, if we see it opportune, maybe we will release it in another format or we will get more copies. 


Who is the author of the lyrics and how were they created and about what do the lyrics deal with? 

The authors of the lyrics are our bass/vocals and also our guitar/vocals since both make vocals in the band. The album is a conceptual content fiction about a subject named Jeffery Killmer, a ruthless assassin who wanders with his sharp ax looking for possible victims! 

Who created the logo of the band, and who took care of the graphics and the website? What about you and social networks? Do you consider these things important? 

The logo of the band was created by ModBlackmoon Design and the cover artwork of the album by Luis Sendon, bass player of the band Nasghul and known for his countless works for other bands, festivals, etc ... As a "non-professional" band we consider that the social networks are a good channel to promote us quickly and economically, so we dedicate all the time and possible care! 


Which label did you choose for releasing your album and why this label? Are you satisfied by how your label represents you and takés care about you? 

The label responsible for releasing the album is BASE RECS PROD. They trusted us and we are very happy with their work. They are a modest and underground label, and we are a modest and underground band, so everything is in its rightful place until now! 

Which bands do you idolise and where do you get your inspiration? 

The members of the band are over 40 years old, so you can imagine what bands influence us. We have no predilection for any scene, American, English or Scandinavian ... but our style can be similar to that of classic Death Metal bands like Obituary, Entombed, Demilich, Bolt Thrower, Gorefest, Demigod, Carcass ... 

Did you send your record to some Labels - which are the labels? How was the response? 

No, we did not go through that promotion process, since the recordings came from a serious proposal by BASE RECS PROD. 


How many gigs have you played? Which type of gigs do you prefer, whether it's (clubs or festivals) and which of your performances would you consider as the best? 

The band has little time of existence and almost all this time has been used in the recording of the album. We have done two concerts so far, one in the pub and the other in the hall. We have experience in live shows with previous bands, but in any case, either in one place or another all have their positives and negatives. The important thing is to have fun and that those who see you enjoy! 

What about your plans for the future? What do you want to achieve with the band? 

Our immediate plans are to promote our album as much as possible and perform all the live show we can do. Later on, we will focus on launching new material for a next recording! We do not have great ambitions as a band, rather keep working and stay expectant! 

How and where can your fans contact you? Can you provide some contact information? 

Of course! You can know more about the band or contact us at: 


You can get our album for only 10 euro including shipping costs to info@baserecordproduction or directly to our email adress. 

Thanx for the interview. 

Thanks to you for your support and work you do!

úterý 18. září 2018

Recenze/review - MONSTROSITY - The Passage of Existence (2018)


MONSTROSITY - The Passage of Existence
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scrool down

Písmo vepsané ostrým nožem do kůže. Jasný a rozpoznatelný krvavý rukopis. Absolutně chladná, přesto pulsující a jiskřivá atmosféra. To jsou slova, která mě při poslechu novinky floridských MONSTROSITY napadají asi nejčastěji. Společnou řeč jsme našli až po delší době, po mnoha posleších a strávených chvílích, v různých situacích a náladách. Dnes už to mohu říci rovnou a natvrdo. Američané vydali žhnoucí album, které pálí jako láva vylitá přímo do obličeje. Klasické postupy, postupné rozvíjení předchozích motivů a hlavně zapamatovatelné riffy a melodie, které se mi zaryly postupně pod kůži.Na "The Passage of Existence" mě doslova fascinuje schopnost kapely napsat zajímavý a neotřelý motiv. Skladby každým dalším poslechem neskutečně rostou, mění se jako hladina temné řeky. Jednou bublají, stylem proříznuté tepny, jindy pálí, mrazí, ale pokaždé ostře řežou. Nápady jsou inteligentní, zvuk i obal neskutečně propracované. To ale není všechno, MONSTROSITY navíc přidali obrovské množství třaskaviny v podobě skvělých nápadů. Kapela působí jako znovu politá mrtvou vodou. Čekání se vyplatilo a máme najednou co do činění se znovu probuzeným monstrem, které kolem sebe šíří jen krutou bolest a smrt. Jejich přístup k hudbě je sice starý a klasický, ale také nebývale svěží a vzdušný. Jakoby nám vyprávěli příběhy plné násilí a temnoty. Čekal jsem slušné řemeslo a nakonec jsem dostal pro moji maličkost v podstatě dokonalé death metalové dílo, které mě totálně strhlo do podzemí. Smrt se dá popsat mnoha způsoby. Ten který zvolili MONSTROSITY, je jedním slovem mocný! Vynikající nahrávka!

+

Asphyx says:

The letters were written into the skin by the sharp knife. Bright and recognizable handwriting. Absolutely cold but also pulsating and sparkling atmosphere at the same time. These words occurred mostly in my mind after the listening of the new record of Florida's MONSTROSITY. It took a long time until we found common ground. Many listenings, spended time, different situations and moods. But today I can tell it straightforward and strictly. Americans have released a glowing album, which burns like the lava spilt straight to the face. Classical procedures, gradual development of previous motifs and especially memorable riffs and melodies, which have step by step burrowed under my skin.


At the "The Passage of Existence" I am fascinated by the band’s ability to write the interesting and unconventional motifs. The songs grow up with every further listening; they change like a surface of a dark river. One time they are bubbled as the broken vein; otherwise, they burn or freeze, but every time they are sharply cutting. The ideas are intelligent, sound and cover art are incredibly elaborated. But this is not everything. MONSTROSITY comes across as sloppy by death water again. Waiting was profitable, and now we are meeting with the new awake monster, who spreads the cruel pain and death around. Their approach to the music is old and classic, but on the other and remarkably fresh and airy. As if they talk to us the stories full of violence and darkness. I expected the true craft, and finally, I got the perfect death metal record, which totally caught and took me into the underworld. Many approaches can describe the Death. MONSTROSITY have selected a manner which is by one word said, powerful! Excellent record!Tracklist:
01. Cosmic Pandemia
02. Kingdom of Fire
03. Radiated
04. Solar Vacuum
05. The Proselygeist
06. Maelstrom
07. Eyes upon the Abyss
08. Dark Matter Invocation
09. The Hive
10. Eternal Void
11. Century
12. Slaves to the Evermore

Line Up:
Lee Harrison - Drums ( Terrorizer, Obituary, ex-Atheist, ex-Malevolent Creation, ex-Midnight)
Michael Poggione - Bass (Flying, Harhoog, Human Enslavement, Human Rejection, Vile, Doomsilla, ex-Capharnaum, ex-Eulogy, ex-Lecherous Nocturne, ex-Serocs, ex-Skinned, ex-Trivium, ex-The Autumn Offering, ex-Lifeless Dreams... Pale Illusions, ex-Scab Maggot)
Mark English - Guitars (Deicide)
Mike Hrubovcak - Vocals (Azure Emote, Hypoxia, J.J. Hrubovcak, Vile, Nader Sadek, Divine Rapture, ex-Abraxas, ex-Imperial Crystalline Entombment, ex-Rumpelstiltskin Grinder, ex-XXX Maniak)
Matt Barnes - Guitars (Chaos Inception, Lisiya Gori, Quinta Essentia, ex-Temple of Blood, ex-Fleshtized)

Recenze/review - ABHORRENT DEFORMITY - Slaughter Monolith (2018)


ABHORRENT DEFORMITY - Slaughter Monolith
CD 2018, Comatose Music

Nařezal jsem kousky tvého těla, aby vytvářely z krve krásný obraz. Umírala si v bolestech, svázaná. S ústy slepenými od bolesti. Díval jsem se a užíval si to. Říkali o mě ve zprávách, že prý nejsem normální, ale řekni mi, kdo dneska je? Nikdo nechápal moje dílo ze živého masa a kostí. Jsem umělec, ne vrah, co myslíš? Ty už mě neslyšíš? Nemusíš mluvit, stačí, když budeš křičet.

Ohavností a nechutností je na světě tolik, že nejdou popsat. Nestačil by na ně papír ani obrazovka vašeho monitoru. ABHORRENT DEFORMITY letos přicházejí s novým albem "Slaughter Monolith", které je po okraj narvané podobnými šílenostmi. A samozřejmě také klasickým brutálním death metalem. Od "Slaughter Monolith" nečekejte nic nového ani převratného. Album se pohybuje v jasných mantinelech, které kdysi nastavily smečky jako SUFFOCATION, CANNIBAL CORPSE, DEEDS OF FLESH, DYING FETUS, DEFEATED SANITY, SEVERE TORTURE. Jedná se přesně o ten tradiční brutální masakr motorovou pilou, který buď obdivujete nebo vám je zcela jedno. ABHORRENT DEFORMITY se nedá upřít nadšení, dobré nápady i zvuk. A samozřejmě hektolitry krve, bez těch by to nešlo. Trošku divný mi připadá obal, ta slečna doprostřed mezi všechnu krutost moc nesedne, ale proti gustu, znáte to. Skladby hezky odsýpají, krásně se u nich porcuje maso, přidávána je občas i temnota a chlad. Fanoušek brutality v death metalu musí být velmi spokojen. Nadšený jsem i já. Novinku považuji nejen za solidní řemeslo, ale i za krásně morbidní kousek hudby do sbírky. Máte chuť na krev? Tak neváhejte, chybu neuděláte. Velmi dobře!sumarizace:

Nové album ABHORRENT DEFORMITY je nahrávkou, která je plná death metalového násilí. Je ranou mezi oči, nekompromisním materiálem, který vás rozdrtí. Kombinace krutých riffů, skvělého zvuku a obrovského tlaku dělá z novinky velmi bolestivou brutální death desku. Tohle je klasický, brutální death metal, který vám vymáchá obličej v kaluži plné krve. Žádné ústupky, žádný oddych. Jen kruté riffy, ostrý hlas a odpadající kusy vašeho těla. "Slaughter Monolith" řeže jako motorová pila, která nejde zastavit. Naporcovat, pověsit na háky a po odkapání zahodit na hromadu! Všichni fanoušci klasického brutálního death metalu by měli zbystřit svoji pozornost. V USA byla uvařena hodně krvavá kaše. Nahrávka působí jako srážka s pořádně rozjetým vlakem. Doporučuji všem hudebním patologům, všem fanouškům smrtícího masakru. Brutální death metalové album, které zabíjí na potkání! Skvělá morbidní práce!


Asphyx says:

The new album by ABHORRENT DEFORMITY is full of death metal violence. It´s a hit between eyes, uncompromising material which will smash you. This combination of cruel riffs, amazing sound and huge pressure makes this album a very hurtful brutal death album. This is a classic brutal death metal which will soak your face in a puddle of blood. No concessions, no rest. Just cruel riffs, sharp voice and falling pieces of your body. "Slaughter Monolith" cuts like a power saw which is impossible to turn off. Carve it, hang it on hooks and discard it on a cluster after draining. All of those fans of the classic brutal death metal should pay attention. There has been cooked a very bloody mash in the USA. The album feels like a fast train accident. I would suggest it to all musical pathologists, all fans of death massacre. Brutal death metal album which kills everything, everywhere! Amazing morbid work!

Tracklist:
01. Symptom Conception
02. Sexually Transmitted Coma
03. Ripped From a Mother's Mutilated Womb 
04. 2016 Esoteric Model
05. Three Piece Flesh Suit
06. Of Blood and Cum
07. Fine Art of Amputation 
08. Swamp of Intestines
09. Necrotizing Fascitis
10. Purification Through Bodily Dismemberment
11. Vermin Burial
12. Unspeakable Perversity

band:
Guitar : Jason Keating
Drums : Matthew Green
Bass : David Wright