středa 26. července 2017

Recenze/review - NEOCAESAR - 11:11 (2017)


NEOCAESAR - 11:11
CD 2017, vlastní vydání

for english scroll down please

Potkal jsem včera večer samotného Satana. Vypadal velmi příjemně a podal mi svoji ruku. Přijal jsem, odhodil všechny zábrany a těšil se na večerní okultní obřad. Zavedl mě do starého znesvěceného kostela, kde už bylo všechny připraveno. Na oltáři nahá dívka, skropená krví z kohouta. Na kříži nasazená kozlí hlava, kolem postavy v kápích, oči padlých kněží. Chyběla jen hudba. Vytáhl jsem z tašky nové album holandských death metalistů NEOCAESAR. Obřad mohl začít.

NEOCAESAR je kapelou složenou ze samých slavných a zkušených metalových osobností. Sešla se zde parta maniaků, kteří moc dobře ovládají černé smrtící řemeslo. Už na první poslech působí jako doktoři, snažící se způsobit další  morovou ránu. Vítejte ve starých katakombách, kde zní jediný, pravý a nefalšovaný death metal devadesátých let. Peklo opravdu existuje! "11:11" je albem jako vystřiženým z doby, kdy byly nahrány desky jako "Diabolical Summoning", "Cross the Styx" od SINISTER, případně první alba CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, PESTILENCE. Skladby jsou absolutně devastující, mají ten správně hnilobný zvuk a působí jako tsunami ve staré márnici. NEOCAESAR jsou jako jezdci apokalypsy, kteří se vrátili na zem šířit bezbožná slova, smrt a zlo. Připomínají morovou nákazu, která už zničila většinu všech živých. Album zní absolutně drtivě, je pro mě obrovským letošním překvapením. Mám rád death metal v jeho klasické podobě a zde jsem dostal jeho totální esenci. Obracím kříže směrem dolů, kreslím všude kolem pentagramy. Přehrávám desku stále dokola a doslova cítím, jak kolem mě chodí Smrt se Satanem. Vynikající death metalové album, které vás uhrane svojí temnou silou! 


Asphyx says:

Yesterday, I met Satan himself. He looked very nice and he handed me his hand. I accepted, threw away all barriers and looked forward to the evening occult ceremony. He brought me to an old desecrated church and everything was ready there. On the altar was a naked girl covered in blood from a cock. On the cross was a goat´s head, around were creatures in hoods, eyes of the fallen priests. The only thing missing was the music. I pulled out a new album by Dutch death metal band NEOCAESAR from by bag. The ceremony was ready to begin.

NEOCAESAR is a band made up of famous and experienced metal personalities. There is a bunch of maniacs who knows how to control the black deadly craft. Even when you listen to them for the first time they sound like doctors who try to cause another plague. Welcome to the old catacombs where the only music playing is the real death metal of the 90s. The hell is real!


“11:11” is an album which seems to be cut out of the times when were recorded albums like “Diabolical Summoning”, “Cross the Styx” by SINISTER, or the first album by CANNIBAL CORPSE, MONSTROSITY, PESTILENCE. Those songs are absolutely devastating, they have the right rotting sound and feels like tsunami in an old morgue. NEOCAESAR are like the riders from Apocalypse who came back on earth to spread their wicked words, death and evil. They remind me the plague which killed most of the living. The album sounds absolutely overwhelming and for me it is this year´s biggest surprise. I like death metal in its classic form and those guys gave its complete essence. I am turning the crosses upside down, drawing pentagrams everywhere. I play this album over and over and I literally can feel how Death and Satan are walking around me. Excellent death metal album which will bewitch you with its dark power!

tracklist:
1. Initial Novum (Intro) instrumental
2. From Hell
3. Victims of Deception
4. Invocation of the Watcher
5. Sworn to Hate
6. Valhalla Rising
7. Prelude to Darkness
8. Angelic Carnage

9v – instrumental
10. Blood of the Nephilim

band:
Michel Alderliefsten, bass (Houwitser, ex-Khaoz, ex-Sinister)
Eric de Windt, drums (Temple, Supreme Pain, ex-Deströyer 666, ex-Inhume, ex-Prostitute Disfigurement, ex-Severe Torture, ex-Sinister, ex-Warfather)

Bart van Wallenberg, guitars (ex-Bleeding Gods, ex-Endor, ex-Sinister)
Mike van Mastrigt, (Houwitser, ex-Sorcerer, ex-Sinister, ex-Division 666)


https://www.facebook.com/Neocaesar.official/
https://soundcloud.com/user-918529536/sworn-to-hate
https://soundcloud.com/user-918529536/from-hell.

https://www.youtube.com/channel/UCJ-U6wvapC3i3OAPUsFibrQ

Recenze/review - BLACKEVIL - The Ceremonial Fire (2017)


BLACKEVIL - The Ceremonial Fire
CD 2017, F.D.A. Records

for english scroll down

Spálený kostel, po včerejším okultním ceremoniálu. Zděšené oči věřících, kteří stále uctívají vymyšlené modly. Z temných koutů na nás zírají pohledy šílených skřetů. Poslové samotného pekla vás zvou na další den, do dalšího kostela. Do kostí se vám vkrádá chlad. Zlo zase jednou zvítězilo nad světem. Poslouchám novou desku německých BLACKEVIL.

Pro pochopení tohoto díla se prosím všichni přesuňme do osmdesátých a devadesátých let minulého století. Tenkrát vládli metalu kapely jako BATHORY, VENOM, DESTROYER 666, ale i třeba DESASTER, AURA NOIR. Z jejich tvorby BLACKEVIL čerpají a jím jsou zcela oddáni. Pokud tedy máte rádi black/thrash metal, s ledovými heavy metalovými vsuvkami, tak neváhejte. 
"The Ceremonial Fire" je mocně chladným albem pro všechny pamětníky. Reálný zvuk, sázka na dobré temné nápady, postupná gradace skladeb - tohle všechno dělá z tohoto počinu doslova povinnost pro obdivovatele obrácené víry. Pro mě osobně se jedná o skvělou nahrávku, kterou si nejraději pouštím při svých dlouhých výletech po starých opuštěných hřbitovech. Já všechno to studené rouhání BLACKEVIL věřím, užívám si ho a těším se na další večer, kdy mě naplno zahalí temnota. Němci nejsou nijakými stylotvůrci, ale železo kují poctivě, s ohněm v srdci. Obraťte všechny kříže, přichází váš pán! Alespoň tak to z této desky cítím. Vynikající black thrash metal, doslova narvaný ledem a sírou!


Asphyx says:

Burned church after yesterday´s occult ceremony. The horrified eyes of the faithful who still worship the fanciful idols. Out of the dark corners, there are mad goblins staring at us. The messengers of the Hell itself are inviting you to another day, to another church. There is coldness crashing into your bones. Evil won over the world once again. I listen to this new album by German BLACKEVIL.

To understand this album we all have to go to the 80s and 90s of the last century. At that time the death metal was controlled by BATHORY, VENOM, DESTROYER 666 but also DESASTER, AURA NOIR. BLACKEVIL draws from those band´s works and they are completely devoted to those bands. If you like black/thrash metal with cold heavy metal parts, do not hesitate.


“The Ceremonial Fire” is a very cold album for all veterans. Real sound, a bet on good dark ideas, gradual gradation of songs – all of this makes this album an obligation for all admirers of the reverse faith. For me, this is a great records and I listen to it during my long walking trips to old abandoned cemeteries. I believe that all of the cold blasphemy by BLACKEVIL is real. I enjoy it and I am looking forward to another evening when the darkness fully covers me. Those Germans are not creators of some new style but they know how to do metal – with fire in their hearts. Turn all the crosses upside down, your Lord is coming! At least, that is how I feel when I listen to this album. Excellent black thrash metal which is literally filled with ice and sulfur!

Tracklist:
01. Eschaton
02. Between Fire and Fire
03. Heavy Forces Marching On
04. Bethlehemian Blasphemies
05. Seven Bridges - Seven Gates
06. Black Magick Riders
07. The Ancient Sword
08. Ritual Coven Fire
09. Under the Black Sail of the Burning Cross

band:
ABYSS - ghoulish throat of revenge and roaring 4-string hell
DEATHINFEKTOR - attack of the iron six-string-saw

úterý 25. července 2017

Recenze/review - DEAD - A Dirty Mind Is a Joy Forever (2017)


DEAD - A Dirty Mind Is a Joy Forever
CD 2017, F.D.A. Records

for english scroll down please

"Hej příteli, vyhrabej si vlastní mrtvolu!": křičel jeden šílenec na druhého. Stál jsem opodál, sledoval celou nechutnou scenérii a do uší mi zněla nová deska německých DEAD. Připadal jsem si jako v béčkovém hororovém filmu z osmdesátých let.

Kdo DEAD znáte, tak zajisté víte, že od nich můžete očekávat pořádnou porci smrti, krve, sexu, násilné hudební činnosti a perverzního porna. Jednoduché riffy, zvuk špinavý jako pitevní stůl a velká dávka tlaku a energie. Pojďme si spolu s kapelou každý exhumovat své vlastní tělo. Opuštěná pitevna čeká!


"A Dirty Mind Is a Joy Forever" nijak nevybočuje z ostatní tvorby DEAD. Pořád se pohybujeme na krvavém území, které kdysi obsadili kapely, jako EXHUMED, PUNGENT STENCH, EXHUMED, MORTICIAN, GENERAL SURGERY. Zkrátka a jednoduše - staré psy novým kouskům nenaučíte a je to moc dobře. Vždyť tady se hraje pro všechny milovníky starých jatek, morbidních vizí, snů, ve kterých obcují nemrtví se živými. Hudba je to jednoduchá, živelná, živočišná a útočí na první signální soustavu. Nutno poslouchat po zhlédnutí nějakého pořádně ošklivého filmu a s holkou, která TO taky chce. Troufám si tvrdit, že novinka se povedla. Splňuje vše, co po DEAD chceme. Death, grind, krev a nadsázku. Velmi dobré album, u kterého objevíte nejskrytější touhy své mysli. Legrace musí být, i kdyby vás věšeli!

   

Asphyx says:

“Hey buddy, dig out your own corpse!” screamed one madman to another. I stood nearby, watching the disgusting scene and in my ears I had the new album by German DEAD. I felt like in a B horror movie from the 80s.

People who know about DEAD it is now surprise for them that there is always a big portion of death, blood, sex, violent music and perverse porn. Simple riffs, dirty sound just like an autopsy table and a big portion of pressure and energy. Let´s each exhume our own bodies with this band. An abandoned autopsy room is waiting!“A Dirty Mind Is a Joy Forever” does not deviate from other creations by DEAD. We are still in the field of blood which was once set by bands like EXHUMED, PUNGENT STENCH, MORTICIAN, GENERAL SURGERY. In short – you cannot teach old men something new and that is good. This is music for fans of old slaughterhouses, morbid visions, dreams where undead consort with alive people. This music is simple, natural, animal and it attacks the first signal system. You have to listen to this album after watching a very ugly movie with a girl who wants “it” too. I think that this album is very good. It has everything what we want from DEAD. Death, grind, blood and exaggeration. A very good album which will make you discover your most hidden desires of your mind. Fun is important, even during death experiences!

tracklist:
1. Good to Be Back (Intro)
2. Snakey Brown
3. Call of Beauty
4. Ass Metal
5. Butcher Baby
6. Risking the Beer MILF
7. Easy Meat
8. JSTNTHRFCKNGHNGVR
9. A Dirty Mind Is a Joy Forever 03:51
10. The Witch + Outro

band:
dany.dead – guitars/vocals
volker.dead – bass
ali.dead – drums/vocals


pondělí 24. července 2017

Report, photos, video - ENTER THE ETERNAL FIRE 2017 - ETEF OPEN AIR FEST - areál koupaliště, Volyně , Czech republic - 21. - 22. 7. 2017

Assassin
OSTATNÍ FOTKY ZDE / OTHER PHOTOS HERE
- author of photos Jakub Asphyx

VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound
https://www.youtube.com/user/jakubasphyx/videos

promoter: http://etef.cz/


Víte, jaká je odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec? Kdo četl Stopařova průvodce po Galaxii od Douglase Adamse, tomu asi nemusím odpovídat, ale pro neznalé - ano je to 42. A protože i mé maličkosti je 42 let, lepší úvod mě ani nemohl napadnout. On se totiž celý metalový víkend ve Volyni odehrával jako takové moje soukromé, skvěle napsané a prožité sci-fi.

Mr. Asphyx as Arthur Dent
Tak nejprve...třeba jen konec v práci, ten byl jak z jiné planety. Mám od příštího pondělí dovolenou a se mnou i celá firma. A kdo jste někdy pracoval, tak víte, že ve fabrikách se finišuje do poslední minuty. Už někdy kolem šesté ranní jsem měl co dělat, abych neřval jako tur. Chvíli před dvanáctou, kdy už jsem měl končit, pět zásadních telefonátů, bez kterých by asi firma lehla popelem. Blbost, uměle vyvolaná panika. Už mi je 42 a mám to na háku, vypínám počítač a zadní chodbou zdrhám pryč. Nějakej debil rozhodl, že nám postaví nový plot, tak musím kolem, přes koleje, jak nějakej tulák. 


Pomalu se uklidňuji pivem v nádražní hospodě v Plzni. Moc mi nechutná, ale ke klavíru před hospodu přijde uválený bezdomovec, sedne si a začne hrát Čajkovského, Mozarta. Přemýšlím, cucám pivko a za chvíli mi spadne brada. Ten chlápek totiž hraje jako bůh. Úžasný.


Nebo ta cesta vlakem, taky zajímavé. Sednu si, sedadlo má číslo 42, zasměju se tomu, protože všechno zapadá do sebe. Paní proti mě, asi mám ksicht na rozhovory, protože ihned (zase!), co jako dělám, odkud jedu a kam. Tak jsem jí řekl, že do Volyně, přes Strakonice a že tam budu spát. Prý jí je 42 (já se neptal!) a má večer čas. Inu, smočil bych kladélko milá paní, ale jsem ženat, budu unaven a pravděpodobně opilý jako prase. Takže nic, omlouvám se.
Jsou tu klasicky ošklivé Strakonice (místní prominou), mě při přestupu vypadne peněženka a tak málem nestihnu navazující spoj, protože sbírám mince (ne, 42 Kč na zemi nebylo). Konečně Volyně, vytahuji mapku, jsem stará škola a tak mám všechno vytištěno a nakresleno dopředu. Hledám bývalou školu v přírodě, kde jsem si zamluvil ubytování. Ptám se jednoho místního a on odpoví ať jdu do prdele. Popřeji mu hezký den, usměju se, aby věděl, že svět je posranej jen pro něj.


Ubytování - model rok 1964 (umakart style), samozřejmě v pokoji č. 42, už si začínám myslet, že budu muset za víkend vypít 42 piv (možná jo, kdo ví?). Platím až legračně nízkou cenu a zjišťuji, že kolem jsou ubytováni herci. Ve Volyni (nebo kde) je nějaký divadelní festival. Celá situace připomíná malý Babylon. Hned otázky na chodbě, u koho hraju a od kolika. Asi vypadám jako herec. Říkám jedné Polce, že od šesti budu vystupovat se Seanem Connerym, protože ona má krásný... (jo jasně voči). Kouká na mě tupěji než stádo skotu, tak se svému skvělému vtipu zasměju sám a jdu hledat koupaliště.Procházím Volyní, líbí se mi tady. Asi jsem zde nikdy nebyl nebo si nepamatuju. Ale je tu fajn, cítím z lidí pohodu. A to já rád. Dojdu na koupaliště a doslova roztaju. To je něco tak krásného, malebného, úžasného! Přesně podle mých představ. Malý festival, fanoušků tak akorát, nikde žádný tlačení, žetony, kraviny a tupé stádo, které mě již před lety odradilo od monstr akcí. Tady se mi bude líbit, říkám si pod vousy a vše stvrzuji prvním pivem. 

Nikdy bych nevěřil, že i zde, na "divokém západě" potkám fanoušky mého-vašeho blogu. Slušelo by se vám moc a moc poděkovat přátelé. Byli jste opět skvělí! Díky, hrozně si vašich milých slov vážím. Tohle mě neomrzí nikdy, jo! Mám vždycky pak chuť se rozdat:)).
Pivo jest Bobr, což prvních několik kousků ve mě vzbuzuje legrační představy. Nejsem sám a chudáci holky u výčepu, musely si asi zkusit. Zahlásil snad každý. Pít se dalo nebo jsem si spíš postupně zvykl. Skvělé byly ceny a to i za jídlo. Jedl jsem sice až druhý den, ale bylo dobré.

Jsem na značkách, jako starý poctivec, už na první kapelu. Spadla ze mě všechna únava, zavřel jsem za sebou celý svět, abych se na dva dny ponořil do starého metalu, rochnil se v něm, přehraboval, nasával jej. Užíval jsem si jako v lázních, v oáze mezi lidmi, které mám rád a s muzikou, kterou poslouchám třicet let (škoda, tady by se těch 42 hodilo, co?).

Upozornění - není v mých silách obsáhnout všechny kapely, byl bych pak nervní a fyzicky zničen. Vybírám si, jsem gurmánem a tak píšu jen o těch, o kterých chci. Zbytek jen fotím a nebo prokecám někde s vámi, fanoušky. Děkuji za pochopení.

-------------------------------------------------------------
Pátek / Friday

DPK - death grindový výmaz rovnou na začátek? A vlastně proč ne. Pěkné to bylo. Zahnívající, plesnivé, mokvavé a hlavně dobře zahrané. Mám podobné zběsilosti rád a tak jsem si tenhle česky zpívaný masakr užil jak se patří. Czech death/grind metal in solid quality.ANGREPP dodali chladnější black thrash v provedení, které mi dělalo takhle odpoledne velmi dobře. Nic převratného, podobně hraje spousta kapel, ale proti podobným smečkám nemám žádných námitek. Cold, old and moldy thrash/black metal. Good job!

Všem dobře známí death thraheři z Ostravy NAHUM jsou zárukou kvality. Kluci do toho jdou pokaždé po hlavě, jsou velmi dobře sehraní a mě jako vždy chybělo ještě trošku více té špíny. Každopádně - ano, takhle má vypadat dobré vystoupení. Very good death thrash gig!
Finští blackeři AUTHOR jsou věrnými koncertními souputníky DEMONICAL již spoustu let. Viděl jsem je několikrát a pokaždé to bylo velmi slušně odehrané. Bohužel, pro mě bez nějaké vyšší přidaní hodnoty. Black metal with cold enthusiasm!INFEST - srbská death thrashová úderka, která díky častému koncertování určitě neunikla asi žádnému pravému českému fanouškovi. Hodnotím tuhle kapelu pokaždé trošku s odstupem. Mě se vlastně jejich vystoupení ve Volyni zase líbilo, jen nejsou a asi nikdy nebudou mojí vyloženě krevní skupinou. Dobrá, poctivá práce. Death thrash from Serbia with very much energy in songs! Good! 
DEMONICAL jsou mí velcí švédští oblíbenci. Znám tuhle severskou skupinu jako svoje vlastní boty, koluje jim v žilách stejná krev jako mě. Je na ně spolehnutí. Ve Volyni srovnali všechno se zemí. Viděl jsem je poprvé s novým zpěvákem Alexanderem a musím říct, že řekněme od druhé skladby jsem si na něj "zvykl". Za mě se určitě osvědčil. DEMONICAL dostáli svému jménu a byli chladní, démoničtí, temní, šílení. Zombie vylezly z místního hřbitova a bylo je možné spatřit mezi fanoušky. Pro podobné koncerty stojí za to žít! Old school swedish cold massacre with chain saw! Morbid, killer, total and maniacal! Great gig!

Minirecenze/minireview - DEMONICAL - Black Flesh Redemption (2015)

SAILLE - symfonický black metal z Belgie. K provedení nemám žádných připomínek. Jen mě podobné kapely nic neříkají. Koukněte tedy jen na fotky.
AVENGER  - česká black death kapela se statusem legendy, která má svůj jasný černo temný rukopis. Osobně se mi od nich líbí jen některé desky, zase takový znalec jejich tvorby nejsem, ale musím uznat, že naživo byli tentokrát velmi dobří. Možná by to chtělo občas trošku víc přitlačit na pilu (asi únava), ale jinak v pořádku! Dark, cold, cruel set! Czech black death legend in very good form!Ještě jedno (xkrát) pivo na rozloučenou, to je můj zvyk už od mládí. Pak se neoznačený reflexními páskami ploužím na ubytovnu (ty vole já jsem rebel!) - samozřejmě si zajdu, prostě vylezu jinou výpadovkou. Tam sedí partička herců, rozjaření a ať prý s nimi zakalím. Dostanu k pití něco, co chutná jako Pangalaktický megacloumák a opravdu mi málem vyrazí mozek z hlavy. Sedím ale jen chvilku, jsem utahaný jako pes. Beru si jako každý správný cestovatel po galaxiích ručník a jdu spát. Cestou potkávám jednu moooc krásnou Slovenku s tělem i pohledem laně, ale jen se usměju. Usínám a myslím raději na vesmír a na metal.

--------------------------------------------------------
Sobota / Saturday

Ráno telefon s rodinou (ano, táta ještě žije!), hlava plná střepů a noha s křečovými žílami nateklá jako hlava Vogona. Připadám si opravdu ztracený a sám jako Arthur Dent na neznámé planetě. Nebývám zvyklý budit se do prázdna a tak mi přijde má postel/palanda hrozně studená. Radši provedu ranní očistu (kartáčkem 42 krát sem a tam), chvíli si představuji, jak by vypadalo laškování se Slovenkou a pak mě popadne šílenej hlad. Nojo, vždyť já zase, hlava dubová, pro samý metal a pivo zapomněl jíst. Tyhle podružný věci má u nás doma na starosti manželka, ale ta zde není, tak musím někde sehnat kus žvance.

Herci jsou úžasní, jeden dá bagetu, druhý housku se salámem. Dámy mají čokoládičky a to já rád. Jenže nechci působit jako vyžírka, tak se rozloučím, dostanu několik hubiček (ano, asi tak 42) a jdu se do Volyně pořádně najíst. Chvíli kroužím městem jako sup, nakonec zapluju do hospody U Pošů a narvu se k prasknutí (smažák rules a 5! kofol na ředění krve, uff - málem jsem kakal kostkovej cukr). Jdu zase na koupaliště.

IMPURITUM byli jednou z kapel na které jsem vyrazil a odměněn jsem byl poctivým, reálným starým death metalovým šílenstvím. Možná chyběla tma okolo a fanoušci byli celí leniví z minulého dne, ale pro mě se jednalo o jedno z nejlepších vystoupení festivalu. Perfektně gradující skladby, děs v očích a krev v melodiích. Takhle to má vypadat, přátelé. Rolling old school death metal with dark energy! Killer gig!DEMIMONDE - kosmonauti z hlavního města předvedli progresívní šílenství v přímém přenosu. Asi bych si dovedl představit větší pódium, bombastičtější scénu a vznešenější efekty, ale jinak se jednalo o velmi příjemné zvuky z jiné dimenze. Pár místních sice žbrblalo a nechápalo, ale já jsem hlava otevřená. Dobré to bylo. Very good and avant-garde dark progressive and nobly experimental work.BEHEADED jsou dokonalou esencí toho, co mám na death metalu rád. Brutální, s vynikajícími bicími, s dokonalým vokalistou. Navíc, s určitým temným a morbidním odérem ve skladbách. Vidím je znovu po týdnu a opět byli totálně zničující. Podobné kapely mají festivaly uzavírat jako hvězdy a ne hrát v brzkých hodinách. Chtěli jste dostat pěstí přímo mezi oči? Tak s BEHEADED jste měli možnost! Doslova vražedné vystoupení! Killer, brutal, maniacal and totally devastated concert!  I bow down humbly! Great!
MORKHIMMEL - budu kulantní - takhle to vypadá, když hrají punkáči death metal. Víc myslím dodávat netřeba. 
RAMCHAT - řekněme to opět neutrálně. Podobné styly jdou absolutně mimo mě. HELSLAVE - chladný severský melodický vítr z Itálie. Skandinávský nátisk, odhodlání, velké ledové srdce. Stoupl jsem si pod pódium a od začátku byl doslova stržen do mrazivého víru smrti. Ve vystoupení bylo vše - zástupy nemrtvých, dáma s kosou, hromady kostí i tuna tmy. The Hell have spoken again – powerfully and loudly. Break old bones, open stinky graves! It was music is for every true sexton! Swedish classic death metal gig which makes avalanches go! Pandora´s box has been open! The real cold massacre! 
Few questions – interview with death metal band from Italy - HELSLAVE.

IXXI švédský klasický studený black metal. QUASARBORN - thrash metal s velkou přidanou hodnotou. Vyloženě gurmánská záležitost, kterou jsem si neskutečně užil. Technika se potkávala s nářezy v přesně tom správném poměru, navíc "nepříjemně" ostrý vokál. Skvělý thrash! "DressAge" feels like just detonated hydrogen bomb. It was heavy, unbelievably pressurized and has a big chunk of energy. I had to admit that I was not expecting that and the reward is this concert which makes my bones crush. Thrash metal with high octane number! Excellent!
VALGRIND - hroby se otevřely, rakve popraskaly a jeptišky zalezly do černých děr. Z italského podzemí přijeli death metaloví maniaci, kteří vše srovnali se zemí. Byl jsem rozemlet na masokostní moučku, několikrát zakopán za hřbitovní zdí a exhumován, abych byl nakonec ukřižován hlavou dolů u místního kostela. Totálně šílené death metalové vystoupení. Vynikající! There was sacrificed another body on the altar of impiety. From the dark corners of underground came another reversal missionaries to this world. They are spreading burning fire, death and death metal. VALGRIND. For me totally excellent killer and dark concert with black sparks in songs! Hell!
ASSASSIN byli hlavní hvězdou večera. Jejich první album "The Upcoming Terror" z roku 1987 samozřejmě zbožňuji, ale pak už můj zájem o tuhle německou skvadru trošku ochladl. Nelze jí samozřejmě upřít zásluhy, jenže z těch se nedá žít napořád. Každopádně, pokud se naladím na nostalgickou vlnu, tak byli ASSASSIN skvělí, užil jsem si je, mám je odškrtnuté a o to šlo především, přátelé (nový vokalista Ingo mi ale moc nesedí). Good, solid and nostalgic concert for all old school maniacs!
OUTRE - ostatní prominou, ale konečně také pořádný black metal! Krakovští se představili v totálně skvělé formě. Z pódia se v nočních hodinách doslova valila žhavá černá láva. Bylo to naléhavé, skvěle zahrané, s rituálně laděnou náladou. Ve Volyni se náhle obětovalo temným silám, vzývaly se ozvěny ze záhrobí. Totální zlo! The concert cut me up and it became my guide on the other world. Light a candle, exhume old fair black metal! I  was enthuiastic and destroyed! Excellent dark cold black metal! Absolute cult!
MURDER INC.  - chtěli jste jít spát? Já tedy ne, protože tuhle partu si dám pokaždé hrozně rád. A bylo to opět masakrující. Thrash bez jakýchkoliv zábran, obezliček a příkras. Berounští jednoduše přišli, nasypali do nás několik hektolitrů pálivých a ostrých riffů a odešli středem. Tak se to má dělat, tak to má vypadat! Skvěle! MURDER INC. was like an old again open grave, liked reading from the old thrash metal textbooks. Take it or let it be! For me personally it was  great experience. Moldy thrash metal that opens the lids from the coffins! I was very satisfied.

Recenze/review - MURDER INC. - Povolení zabíjet (2016)

Znám se před internet s Italy HELSLAVE a VALGRIND. A tak chlapce učím pít fernet, říkat nějaká důležitá česká slova jako prdel a kozy. Mají to popletený a tak si vždycky objednávají kozy místo piva apod. Je to smršť, ale bylo to nutné, protože jsem dostal zase nálož triček a CD a byli jsme taky rádi, že se vidíme - nešlo jinak. 


Jsem utahanej jako dostihovej kůň. Někdy je cestování po metalu a galaxiích pěkně náročný, to vám povím. Mám pocit, že jsem ve stavu beztíže, někde v meziprostoru. Jasně, je to alkoholem, ale hlavně hudbou. Zažívám pocity totálního štěstí. Protože jsem si festival neskutečně užil. Jako vždy mě trošku mrzí, že už všechno končí. Sedíme skoro až do svítání. 

Čurám na náměstí ve Volyni a těch pár lamp mi k tomu krásně svítí. Chodím jako námořník, cesta mi tím pádem přijde nějaká dlouhá. Občas se zastavím, kouknu k nebi a chtěl bych si stopnout nějakou vesmírnou loď, aby mě vrátila zase o kousek zpátky v čase, opět do pátečního příjezdu. Klidně bych si všechno znovu zopakoval.

Lituji, že nejsem mladší, že jsem tu sám. Ale znáte to, cestování vesmírem a metalem není jen tak. Vyžaduje odhodlání, srdce a svědomitost. Občas mi přijde, že nás pravověrných už moc nezbylo. Mám z toho chvilku divnou náladu, ale zvednou mi ji usměvavé herečky, krasotinky umělkyně. Že já se nedal na divadlo. Zdá se mi o tom, že Země byla zničena ze stejného rozmaru jako ve Stopařově průvodci po galaxii. Zůstalo jen pár mých poznámek a fotek letících tmou. Zvláštní sen. 

Organizace - nemám připomínek, vše běželo jak na drátkách nebo jsem to tak já, jako fanoušek, vnímal.

Prostředí - zopakuji - úžasné, nikde žádné fronty, přijatelné ceny, kamenné záchody, koupaliště, pohoda.

Zvuk - připomínky bych občas měl, ale celkově velmi dobrý a krásně čitelný. Za mě spokojenost.

Lidi - návštěvnost si netroufám odhadnout (koukněte na fotky), ale čekal jsem víc. Skvělé bylo potkávat všechny známé i neznámé tváře. Asi takhle...holky byly krásný, pivo studený a muzika vynikající. Zdravím vás, přátelé a děkuji za pokec!

--------------------------------------------------------------
Neděle


Musím mít budíka, jinak bych nevstal. Protáhnu se, překontroluju, jestli jsem celej. Nic mě nebolí, ale to přijde až časem, až úplně vystřízlivím. Loučím se s ansámbly divadelníků z různých koutů světa, jsou na mě milí, jako bych patřil mezi ně odjakživa. Jsem pro ně ten od muziky, vyměníme si pár kontaktů. Kručí mi v břiše a tak dostávám na cestu ještě nějakou sušenku plnou cukrů a falešné čokolády. Pro mě je ale manou nebeskou, protože mám hlad jako vlk. Usednu na nádraží a dojde mi, že jsem si zapomněl na ubytovně foťák. Musím se vrátit, ujede mi vlak a usnu na lavičce. Probudí mě až dva kluci, metaloví skauti a jedeme do Plzně. V nádražce ještě jedno na rozloučeno (nebo dvě?) - bylo mi ctí!


Má vesmírná zastávka na festivalu ve Volyni se nadmíru vydařila. Velký dík a poklona patří pořadatelům, kapelám, fanouškům a všem, se kterými jsem se setkal. 

Speciální, něžně malebný pozdrav směřuje Hance. Rád jsem tě poznal kočenko, byla si překrásná a jsem moc rád, že mám takové fanynky. To víš, pro starého (42!) metalistu je velmi příjemné zažívat přízeň mladých žen:)). Děkuji za pozornost. Odpověď na otázku života vesmíru a vůbec už znáte - pro pomalejší - Ano je to 42! Ručník mám, dobrou náladu také. Asi si stopnu další loď. Doufám, že tam budou zase hrát metal!

OSTATNÍ FOTKY ZDE / OTHER PHOTOS HERE
- author of photos Jakub Asphyx

VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound
https://www.youtube.com/user/jakubasphyx/videos-------------
Promotion!

info: http://www.mortifilia.cz/metal-madness/


info: