DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 7. září 2015

Home » » Recenze/review - ABYSSAL – Antikatastaseis (2015)

Recenze/review - ABYSSAL – Antikatastaseis (2015)


ABYSSAL – Antikatastaseis
CD 2015, Profound Lore Records

Dějiny zaříkávání (invokace) sahají do počátku věků. Při zaříkávání se obvykle pronáší nějaká formule a mohou se použít předměty jakožto krvavý pentagram na pergamenu nebo svěcená křídla pro namalování ochranného kruhu. Kruh by měl poskytnout ochranu před silami temnot či černé magie. V dnešní době se zaříkávání používá při okultních a satanistických obřadech, ale i v legálních spiritistických seancích. Další oblastí, která má co do činění se zaříkáváním, je hudba. Nebudeme si nic nalhávat, ale některé kapely opravdu působí jako potomci pekla. Třeba takoví ABYSSAL z Velké Británie. Letos, na svém třetím albu v řadě, se jasně inspirují vším, co v sobě obsahuje tmu. Při poslechu pak máte oči vydloubnuté, stejně jako při sledování všech možných dostupných dnešních obrazovek, uši vás bolí strachem o život a ambientní mezihry vám rozhodí psychiku na pěkně dlouho. Má to jen několik předpokladů. Musíte být vnímaví a vstřícní k médiu i trpělivý posluchač.

Tahle deska totiž zraje pomalu, polehounku, připomíná jed, pronikající do žil. Utrpení a strach se dostavuje až časem, když proniknete stěnami vystavěnými z monotónního hluku. Inspirace AUROCH, IMPETIOUS RITUAL, ULCERATE, VASSAFOR, DIOCLETIAN, ale i třeba takovými PORTAL je patrná na každém kroku. K tomu je přidána jakási za tmy vytesaná temná aura a až doomové vměstky, vkládané s citem pro gradaci. Nakreslete kolem sebe kruh, pusťte si žilou, obětujte kozla. Pak možná pochopíte. Zlo je proměnlivé, zákeřné, někdy se tváří jako krásná sexy slečna, ale nakonec vám stejně rozloží mozek na chorobné částice. Stejně jako ABYSSAL. Musíte mít cit pro hluk, měli byste mít póry otevřené pro esenci nechutnosti, špíny a neměl by pro vás být problém si vykopat vlastní hrob. Pohybujeme se na samé hranici lidského vnímání, někde na té čáře mezi hudbou a čirým šílenstvím. Nečekejte vyumělkované dílo doladěné na počítačích, ani rychlo kmitající prsty po pražcích dnes tolik oblíbených techniků metalu. Tady se musíte nahodit na vlnu beznaděje, oddat se blouznění a prostoupit mlhou zapomnění. Pak vám možná bude dopřáno konečně spočinout ve věčnosti.


Udělal jsem tu chybu, že jsem si dal několikrát album do uší v době, kdy se den loučí se sluncem. Smrákalo se, vítr mi hladil drsně tvář a z otevřeného okna na mě doléhaly zvuky města. Do toho zněly tóny nových ABYSSAL zpočátku nenápadně, spíše jako kulisa k umírajícímu ruchu dole pode mnou. Jenže pak se do mě začal vkrádat neodbytný pocit, že někdo stojí za mnou, že mě někdo sleduje. Nepomohla ani rozsvícená lampa, ani opláchnutí studenou vodou. Tu noc mě tahal měsíc neustále ze říše snů, předkládal mi jen samé hnusné noční můry a nakonec mě donutil usednout do křesla s myšlenkou, že radši nezamhouřím oči. Znovu jsem, zpočátku potichu, později čím dál hlasitěji, pustil do noci „Antikatastaseis“ a stíny začaly ožívat. Z ulic se ozýval nářek trpících, ze zdí na mě dorážely krvelačné chřtány šedých a protáhlých obličejů. Vnímavě jsem se štípal do tváří, zda spím či bdím. Nebyl jsem to schopen rozlišit. Vysvobodil mě až první ranní paprsek. Do té doby jsem byl v jakémsi rauši, odtržen zcela od reality. Hluk zase jednou zvítězil nad hmotou.


ABYSSAL k nám zavítali na návštěvu z onoho světa již potřetí. Jejich nová deska „Antikatastaseis“ je plná umírání, strachu, stínů, tmy i nenávisti. Pomalá, s doomovými náladami, blacková, se zákeřností, smrtící, s dynamickým sekáním. Slov by bylo možné o této desce napsat mnoho, ale nikdy by nedokázala popsat všechno zlo, které na ní nalezneme. Buďte při poslechu ve střehu! Ta hranice mezi tímto a odvráceným světem je velmi tenká a mohla by vás pohltit temnota. Na nové desce se umírá pomalu, dlouze a utrpení není ničím vykoupeno. Nezahrávejte si s temnými silami! Jsou všude kolem, koušou, pálí, stahují vás do nekonečných hlubin. Svět opět pokryl závěs z černé mlhoviny a světla se jen tak nedočkáte. Poslední zbytky naděje v dobro jsou smeteny ostrými riffy a smutek se rozkládá všude kolem jako pohozená mršina. Death/black/doomové album, které je nakažlivé jako mor!

Asphyx says:

ABYSSAL arrived to us from the beyond for the third time. The new album called “Antikatastaseis” is full of dying, fear, shadows, darkness and hate. It´s slow with doom moods and black with deceit and deadly and dynamic gathering. There is a lot what can be say about this album, however nothing is able to describe how evil is it. When you listen to this album, watch out! The outline between this and the other world is very thin and you could be eaten up by the darkness. On this album the dying is slow, long and the misery can´t be redeemed. Do not flirt with the dark powers! They are everywhere around us, they bite, burn and they would take you to the darkness beyond. The world is covered by dark fog again and you are not able to see the lights. The last chances for hope are killed by sharp riffs and the sadness is all around like a carcass. Death/black/doom album which is contagious like a plague!


Seznam skladeb:

1. I Am the Alpha and the Omega
2. The Cornucopian
3. Veil of Transcendence
4. Telomeric Erosion
5. A Causal Landscape
6. Chrysalis
7. Delere Auctorem Rerum ut Universum Infinitum Noscas


Čas: 58:20

 

Sestava:


G.D.C. – všechny nástroje, zpěv
T. Hakkinen - bicí


Share this games :