DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 27. ledna 2016

Home » » Minirecenze/minireview - GLOAMING - Keep Close the Watchfires (2015)

Minirecenze/minireview - GLOAMING - Keep Close the Watchfires (2015)


GLOAMING - Keep Close the Watchfires
CD 2015, vlastní vydání

Ploužím se nekonečným lesem a marně hledám svůj úkryt. Už zase po mě jdou mé vlastní běsi. Jsem pronásledovaný, vyděšený dlouhými stíny. Z očí krvácím. Konečně nacházím místo, kde na chvilku spočinu. Tady, na starém pohřebišti, vynikne hudba okultních death doomařů GLOAMING nejlépe. Inspirace COFFINS, HOODED MENACE, HALBERD, snad i TRIPTYKON je sice velmi čitelná, ale nevadí mi to. Mezi hroby se to ztratí. Novinka je velmi syrová, jakoby zastřená černou blánou z krve, špíny a hnisu. Zážitek je to až spirituální, svým způsobem sice jednoduchý, ale zcela naplňující. Obzvlášť zde, uprostřed nicoty. Mezinárodní uskupení z muzikantů z USA, Austrálie i Jižní Korey se řítí sice pomalu, ale jistě ke svému cíli. K absolutní smrti.

Někomu možná bude vadit pomalý rytmus, případně nekonečné opakování motivů, ale vězte, že tohle jsou zrovna atributy, které dělají tuhle hudbu ještě víc zatuchlou. Raději, než abychom hledali drobné nesrovnalosti, se pojďme pomodlit za odcházející den. Měli bychom, protože noc bude opět šílená, plná setkání se nemrtvými, děsivých zvuků i pláče těch, kterým ještě nebylo povoleno odejít na druhou stranu. Po nás a po téhle hudbě zůstane jen spálená země. Nejedná se o žádný nálet, ale klidné, zákeřné vyhlazování. Hudba zde jde až na samou dřeň vašich promrzlých kostí. Užívám si to. Bolí mě klouby, cítím se jako kdyby na mě přicházela horečka. Také jste pozorovali všechna ta temná zjevení? Pak určitě moc dobře víte, o čem hovořím. Jdi a nes svoji tíhu celý svůj život. A možná ještě dál, až za hrob, do země nikoho.

Death doomoví GLOAMING jsou jako pomalu zahnívající mrtvola. Jejich hudba je bolestivá, plazící se jako jedovatý had, připravený neustále k útoku. Je noční procházkou opuštěným hřbitovem, je smutkem všech pozůstalých. Riffy jsou zde jednoduché, ale o to víc intenzivní, nápady morbidní, nálada temná. Od podobných záležitostí toho víc nechci. GLOAMING sice nepřinášejí nic nového, ale své hrobnické řemeslo zvládají na výbornou. "Keep Close the Watchfires" je jako modlitba k temnotě. Vaše duše nikdy nenajdou svůj klid. Vítejte na okultní seanci. Dnešní noc bude dlouhá. Album, které křísí nemrtvé! Temnota opět vyhrála.


Asphyx says:

Death doom GLOAMING are like a slowly rotting corpse. Their music is painful, crawling like a poisonous snake, always ready to attack. It is night walk through lonely cemetery, the sadness of survivors. The riffs are simple, but a little bit more intensive, ideas are morbidmood is dark. And I don't want more similar matters. GLOAMING don´t bring nothing new, but they make their gravedigger job very well. "Keep Close the Watchfires" is like a prayer to the darkness. Your souls will never find peace. Welcome to the occult session. This night will be long. The album, which revives the undead! Darkness won again.

Share this games :