DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. června 2016

Home » » Recenze/review - PYROMANCER - MMXV (2016)

Recenze/review - PYROMANCER - MMXV (2016)


PYROMANCER - MMXV
CD 2016, Godz ov War Productions

Věci by měly být v rovnováze. Pokud existuje na jedné straně dobro a přehnané úsměvy v televizních reklamách, růžové pozlátko zdánlivé dokonalosti, tak musí jako protipól také být absolutní zlo. Když bychom tuhle teorii měli převést na hudbu, tak američtí black deatheři PYROMANCER jsou na samém okraji temné strany. Přeneste se tak se mnou a touhle kapelou do zvukově nedokonalých dob prvních SARCOFÁGO, HELLHAMMER, ale i třeba ARCHGOAT, DIOCLETIAN, REVENGE. Primitivní, archaické pasáže se střídají se zahnívajícími kousky prožrané plesniviny. Poslech je stejný jako návštěva staré opuštěné márnice. Podobná hudba je určena jen pro odolné jedince, pro hledače extrémů, tmy a možná pro pár starých hrobníků. Ostatní bude spíš odrazovat. Zdá se, že Ježíš na kříži trpěl za naše hříchy úplně zbytečně. Alespoň z téhle desky je to slyšet a cítit, jako síra odkapávající odněkud z jámy pekelné.
Jestliže máte někdy chuť proklít někoho do desátého kolena, tak mu raději pusťte album "MMXV". Schválně jsem zkoušel nahrávku na svých přátelích a příliš jich tedy nevydrželo. Zdá se, že dnes všichni očekávají od blacku a deathu čisté postupy, dokonalou techniku a pečlivě vystavěné vokály. Nic takového zde nenajdete. Tohle je extrém, vytažený odněkud z osmdesátých let, obestřený zahnívajícími kousky nečistých těl. Kdysi se kacíři pohřbívali za hřbitovní zdí. PYROMANCER pár mrtvol vyhrabali, exhumovali nesvaté ostatky a celá tahle inspirace pak pro ně byla poslední kapkou jedu před nahráním celé desky. Pochopím, že se album bude líbit jen pár posluchačům. Sám na něj někdy nemám náladu. Když ale padne nad městem temný mrak a do kostí se mi vloudí mráz, můžu přísahat na to, že pro navození totální atmosféry zmaru pro mě bude tato nahrávka samozřejmostí. Zlo zase jednou zvítězilo!


sumarizace:

"MMXV" je albem, na kterém se potkává Satan s nenávistí. Nahrávka zní absolutně nihilisticky, riffy jsou ostré, až primitivní, zákeřné. PYROMANCER moc dobře ví, jak má znít poctivé peklo! Na novince jsou zohaveny svaté ostatky a vyhlášena válka celému světu. Hroby se otvírají a ven vylézají vzteklé bestie. Tahle hudba by se měla hrát o půlnoci na opuštěných hřbitovech. Zlo zase jednou zvítězilo a zničilo vše živé. Totální blasfemický black death metal! Ďábelské album!

Asphyx says:

"MMXV" is an album where Satan meets hate. The recording sounds absolutely nihilistic, riffs are sharp, even primitive, insidious. PYROMANCER knows well how honest the Hell should sound! On the new album there are holy relics disfiguring and there's the war on the whole world declaring. The tombs are opened and angry beast are coming out. This music should be played at midnight on abandoned cemeteries. The evil has once again triumphed and destroyed all living things. Total blasphemous black death metal! Devilish album!

Share this games :