DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 7. září 2016

Home » » Recenze/review - BAPHOMET´S BLOOD - In Satan We Trust (2016)

Recenze/review - BAPHOMET´S BLOOD - In Satan We Trust (2016)


BAPHOMET´S BLOOD - In Satan We Trust
12" vinyl 2016, Iron Bonehead Productions

Znesvěcení kostela panny Marie. Postavy v dlouhých bílých pláštích, kozlí hlava nabodnutá nad oltářem. Oprýskaná zeď vedle kazatelny a stíny, nekonečné stíny. Vše je zdá se připraveno. Kohoutí hrdlo jest naříznuto a krev dopadá v pomalých krůpějích na holé tělo oběti. Velekněz pozvedá nůž a pak...Z ochozu se místo varhan a sborového zpěvu ozve první skladba novinky italských speed thrash metalistů BAPHOMET´S BLOOD. Jsou pravověrní, dávno prokletí špinavým metalem osmdesátých a devadesátých let. Mezi kostelními zdmi propukne ortodoxně laděné inferno. Padlí kněží se spolu se všemi stíny dávají do tance. Někdo otevře pivo a dosud nahá dívka, která měla být onou poctou Belzebubovi, se rouhá zběsile na stole. "In Satan We Trust" je albem, které připomíná bakchanálie, uspořádané k vyvolání samotného Satana. Kapelu provází spousta pentagramů, chtěných póz i uvěřitelných melodií. Hudba BAPHOMET´S BLOOD je zahraná s citem pro starodávné postupy, je podobná té, kterou hrávaly kapely jako VENOM, BULLDOZER, RAZOR, SPEEDWOLF, MOTORHEAD, MIDNIGHT. Je opentlena patinou zemitosti, šílenou aurou zběsilého vyznání k našemu jedinému Pánu rohatému. Thrash metal je zde ovlivněn historií, okultními seancemi v opuštěných kryptách i takovou tou odpalovací náladou, kterou máme všichni u klasických skupin tolik rádi. Řeže se přímo do kůže, trhají se nehty, pálí se pravým nefalšovaných speed thrash metalem. Mladicky nerozvážný čtenář komerčních časopisů udiveně kývá hlavou, ale my dávno víme, že v podobných nahrávka se ukrývá pravý, nefalšovaný zlatý grál. Ortodox thrash/speed metal forever! Kult!


sumarizace:

"In Satan We Trust" je albem, které je takovým velmi příjemným výletem do starých časů. BAPHOMET´S BLOOD nám přinášejí další porci klasického thrash metalu, který bude pro spoustu mladých posluchačů působit jako zastaralá relikvie. Je to dobře, pánové hrají pro nás, staré old school thrash metalové fanoušky, kteří ještě nezapomněli na to, jak má znít poctivý, plesnivý thrash metal. Ne, žádnou progresi, změny stylu a podoby zde rozhodně nečekejte. Naleznete zde spíše odkaz starých časů, dávných postupů a vzpomínek. Albu by jistě slušela větší průraznost a energie, ale jako celek na mě působí nahrávka velmi solidně. Přiznám se, že si poslech rád a často užívám. Je to pro mě návrat do doby, kdy byl svět ještě v pořádku. "In Satan We Trust" je jako starý, znovu otevřený hrob, jako předčítání z dávných thrash metalových učebnic. Berte a nebo nechte být! Pro mě osobně, se jedná o skvělý zážitek. Plesnivý thrash metal, která nadzvedává víka od rakví! Jsem spokojený.

Asphyx says:

"In Satan We Trust" is an album that is like a very pleasant trip to the old times. BAPHOMET´S BLOOD bring us the next amount of classic thrash metal, which will be for many young listeners like an outdated relic. It's good, guys play for us old school thrash metal fans who haven't forgotten yet how the honest, moldy thrash metal should sound. No, no progression, don't expect turns in style and form. You will find here a link of old times, old methods and memories. The album can certainly stand more punch and power, but as a whole it is very solid record. I admit I enjoy listening very often. It's for me comeback to that times when the world was still in order. "In Satan We Trust" is like an old again open grave, like reading from the old thrash metal textbooks. Take it or let it be! For me personally it is  great experience. Moldy thrash metal that opens the lids from the coffins! I'm satisfied.


tracklist:
1. Command of the Inverted Cross
2. In Satan We Trust
3. Hellbreaker
4. Underground Demons
5. Triple Six
6. Infernal Overdrive
7. Whiskey Rocker
8. Eleg (Farao cover)

band:
Necrovomiterror - Bass, Vocals, Guitars
S.V. Goat Necromancer - Bass
Angel Trosomaranus - Guitars
S.R. Bestial Hammer - Drums 

Share this games :