DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 13. prosince 2016

Home » » Recenze/review - OMNIZIDE - NekroRegime (2016)

Recenze/review - OMNIZIDE - NekroRegime (2016)


OMNIZIDE - NekroRegime
CD 2016, Carnal Records / Daemon Worship Productions

Poprvé jsem byl zdrcen a znechucen. Říkali mi, ať si vyhrabu vlastní mrtvolu. Exhumace. Smrt, vznášející se nad paloukem, kde byl hromadný hrob. Všude, i po těch všech letech, bylo cítit násilí. Vzal jsem lopatu, zaryl jí do země a narazil hned na kost. Opatrně, abych neporušil jednotlivé části hnijícího těla, jsem odhrnoval zeminu. Mladá dívka, s prostřelenou hlavou byla mým prvním nálezem. Polámaná žebra, značící dlouhé mučení. Sepnul jsem ruce a marně se modlil k bohu. Čeho všeho jsou lidé ještě schopni? Jak říkám, bylo to poprvé, napodruhé už mi to tak nepřišlo.

Novinka švédských black/deatherů OMNIZIDE je doslova narvaná hudebním násilím, válkou s nebem, špínou, nenávistí a tmou. Druhé řadové album ocení převážně všichni fanoušci, kteří k ránu uléhají do svých rakví, velebí po nocích pána pekel a jejich oblečení ležela dlouhá léta ve starých hrobech. Ne, tohle není hudba pro slabé povahy, ale kus zahnívajícího masa, které vám někdo hodí bez varování do obličeje. Staré blackové, studené postupy jsou upěchovány dunivým death metalem. Netřeba k nikomu přirovnávat, podobnost vám zajisté ihned vytane na mysli. Raději poslouchejte. 
Při společných setkáních s novinkou "NekroRegime" mám neodbytný pocit, jakoby někdo vrazil bez vyzvání do podzemí s tím, že vystřílí všechny zombie světa. Album je to mrazivé, s blackovým vokálem, spoustou temných melodií a takovou tou těžko popsatelnou krvavou jiskrou a feelingem. Je poledne a zase se setmělo. Vidím najednou kolem sebe stíny nemrtvých, loudám se podél hřbitovních zdí. Jsem v očekávání, natěšený na další skladbu. Poklekám na mramorovou desku starého hrobu. Velebím číslo ze samých šestek. Náhle se otevře nedaleko pohozená rakev, vylezou z ní OMNIZIDE a spálí mě na popel. Album opravdu připomíná exhumování desítek těl, zohavených lidskou nenávistí. Skvělá temná deska, která se klaní těm nejtemnějším silám. Inferno!


sumarizace:

OMNIZIDE a jejich CD "NekroRegime" mi připomínají nějakou hodně zlou a ošklivou okultní seanci. Mocné kytarové motivy, hlas povolaný z temnot a skvělý zvuk. Ano, při poslechu mám opravdu pocit, že peklo existuje. Jasně a hmatatelně, jako na novince OMNIZIDE. Tahle hudba by klidně mohla znít při uvítání zbloudilých duší při příchodu do podzemí. Oceňuji temnotu, všechny černé skladby i určitou nihilistickou náladu, kterou zde cítím z každého tónu. Obraťte všechny kříže směrem dolů, vyžeňte kněze z kostelů, už napáchali dost zla! Černé death metalové album, které je cítit sírou! Inferno!Asphyx says:

OMNIZIDE and their CD "NekroRegime" reminds me some very bad and ugly occult session. Powerful guitar motifs, voice called up from the darkness and great sound. Yes, when I 'm listening I really feel that the Hell exists. Clearly and tangibly like the news of OMNIZIDE. This music could easily sound when the lost souls come in the underground. I appreciate the darkness, all black tracks and certain nihilistic mood that I feel from each tone. Turn all crosses down, expell the priests from churches, they've already done evil enough! Black death metal album that smells of sulfur! Inferno!

Share this games :