DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 22. března 2018

Recenze/review - MEMORIAM - The Silent Vigil (2018)


MEMORIAM - The Silent Vigil
CD 2018, Nuclear Blast

for english please scroll down

Symbolem války pro mě vždy byla postava osamělého člověka, stojícího proti velké kovové obludě zvané tank. Civilizace se motá v kruhu a je opět v rozkladu. Tupost lidského stáda vítězí nad rozumem. Uctíváme filozofii násilí a je jedno na jaké straně stojíme. Válka je uvězněná v každém z nás!

Britští death metalisté jsou letos opět zde, aby nás jako staří bardi přesvědčili o tom, že poctivost a upřímnost v tomto stylu mnohdy vítězí nad dokonalostí. MEMORIAM znovu sází na to, co umějí nejlépe. Na jednoduchý, úderný mix ostrých riffů s punkovým feelingem a nezbytným chladným pokladem. Stylová rovnice BOLT THROWER + BENEDICTION + OBITUARY = MEMORIAM opět funguje na výbornou. Desku navíc zdobí úžasný obal (Dan Seagrave) i pořádně zahnívající zvuk.Starého psa novým kouskům nenaučíš a je to jen dobře. Mohl bych mít připomínky k občasné přílišné délce skladeb nebo možná k lehce slabšímu vokálu, ale to jsou jen drobnosti, které celek nijak nenarušují, spíše jej dělají originálnějším. Ano, dnešnímu mladému posluchači podobná hudba asi příliš neřekne - je zvyklý na uřvanou produkci a technickou ekvilibristiku, ale také mu ani není určena. MEMORIAM totiž nahráli album, které bourá zdi spíše klasickým, tradičním způsobem - postupně, drtivě, melodicky. Chce jen čas, potom jeho síla vynikne na povrch s až nebývalou razancí. Náhle stojíte opravdu proti rozjetému death metalovému tanku, který před sebou hrne veškerou lidskou nenávist. Láme kosti, vyvolává nostalgické vzpomínky, stává se magickým jiskřením. Ano přátelé, tohle je reálný old school death metal, zahraný od mistrů v oboru. Válka, smrt, chlad! Skvělé album! Asphyx says:

The symbol of war for me has always been the figure of a lone man standing against a large metal monster called a tank. Civilization wanders in a circle and is once again in disintegration. The stupidity of the human herd wins over reason. We worship the philosophy of violence, and it does not matter on which side we stand. War is imprisoned in each of us!

British death metallers are here again this year to convince us as old dudes that honesty and sincerity on this style often win over perfection. MEMORIAM relies on what they know best. To a simple, striking mix of sharp riffs with punk feeling and cool treasure. Classic equation: BOLT THROWER + BENEDICTION + OBITUARY = MEMORIAM works great again. The album is also adorning the amazing cover (Dan Seagrave) as well as a grey sound.


The old dog does not learn new pieces and it's just fine. I might have comments on the occasional excessive length of songs or perhaps a slightly weaker vocal, but these are just a few things that do not interfere with anything, rather they make it more original. Yes, today's young listener does not even talk about this music - he is used to brightened production and technical equilibrium, but he is not even intended for it. MEMORIAM has recorded an album that breaks the wall in a classic, traditional way - gradually, crazily, melodically. It only takes time, then its strength will come to the surface with unprecedented strenuousness. Suddenly you really stand against the thrown-up death metal tank that is spreading all human hatred. It breaks your bones, evokes nostalgic memories, it becomes magical sparks. Yes friends, this is real old school death metal, played by the masters in the field. War, death, cold! Great album!


Tracklist:
01. Soulless Parasite
02. Nothing Remains
03. From the Flames
04. The Silent Vigil
05. Bleed the Same
06. As Bridges Burn
07. The New Dark Ages
08. No Known Grave
09. Weaponised Fear

band:

Karl Willetts
Frank Healy
Scott Fairfax
Andy Whale

středa 21. března 2018

Recenze/review - DEPRAVITY - Evil Upheaval (2018)


DEPRAVITY - Evil Upheaval 
CD 2018, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down


Tmou proletěla čerstvě nabroušená čepel ostrého nože. Zkažená krev, vytékající ze staré rány. Hniloba, postupný rozklad živých tkání. Čerstvě exhumovaný hrob po okraj naplněný špínou, zlem a nenávistí. Přesně takto na mě působí nová deska australských death metalistů DEPRAVITY.

Zrozeni v temných katakombách, přišli na tento svět, aby zvěstovali pravý nefalšovaný death metal. Peklo znovu otevřelo své brány a vydalo další ze svých nechutných svědectví. Shořte a svůj popel rozházejte jako potravu pro malomocné!


DEPRAVITY útočí na naše nejtemnější stránky způsobem, jako to činili a činí třeba takoví IMMOLATION, INCANTATION, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, DRAWN AND QUARTERED, HOUR OF PENANCE. Album je neskutečně energické, doslova po okraj naplněné černými melodiemi. Skladby mají jasný cíl - zničit vás. Nutno rovnou říci, že se jim to daří na výbornou. Skvělý je zvuk, perfektní obal a nápady mokvají jako tělo čerstvé mrtvoly. DEPRAVITY stvořili dílo, které není z tohoto světa. Muselo být zhotoveno v podzemních kobkách. Smrt si nevybírá a pokud jednou pro mě přijde tímto stylem, bránit se jí rozhodně nebudu. Vynikající, totálně zničující temný death metal, u kterého vám shnije krev v žilách!Asphyx says:

A freshly sharped blade of a knife just has flew in the air. Bad blood bleeding from an old wound. Rot, decaying of living tissues. A freshly exhumed grave is full of dirt, evil and hate. This is how a new album by Australian death metal DEPRAVITY feels like to me. 

A birth in the dark catacombs they came to this world to share the real death metal. Hell has opened its gates once again and it gave us another testimony. Burn and spread your ashes as a food for the lepers.

DEPRAVITY attack our darkest sides in the style of IMMOLATION, INCANTATION, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, DRAWN AND QUARTERED, HOUR OF PENANCE. The album is unbelievably energetic and literally full of dark melodies. The songs have a clear aim – to destroy you. I have to say that they do a great job. Great sound, a perfect cover and ideas which are rotting like a body of a fresh corpse. DEPRAVITY made an album which is not from our world. It must have been recorded in the underground cells. The death is not choosing and when it comes to me one day and it is done in this style, I will be OK with that and I would not fight. Excellent, total destroying dark death metal which will ruin your blood in your veins!

Track list: 
1. Manic Onslaught 
2. Insanity Reality 
3. Repugnant 
4. Despondency 
5. The Great Divide 
6. Victimizer 
7. Tormented 
8. Evil Upheaval 
9. Vile Defloration

Line up: 
Louis Rando - Drums 
Lynton Cessford - Guitar 
Jamie Kay - Vocals 
Ainsley Watkins - Bass 
Jarrod Curly - Guitar

Rozhovor - BENEATH - Som si istý, že dlhé noci na severe nás svojím spôsobom veľmi ovplyvňujú a my si to ani nemusíme uvedomovať.


Rozhovor s brutal death metalovou skupinou z Islandu - BENEATH.

Odpovídal Jóhann Ingi Sigurðsson.

Přeložila Petra, děkujeme!

Ave BENEATH! Nedávno jsem objevil islandský seriál V pasti (v originále Trapped). Ta atmosféra opuštěného přístavu, vyšetřování vražd, k tomu vaše krásná příroda, všechno mě to hodně ovlivnilo. Nemohl jsem pak spát a musel si pustit nějakou hudbu. Nějak automaticky jsem sáhl po vaší novince „Ephemeris“, kterou považuji za jedno z nejlepších brutálně death metalových alb minulého roku. Ovlivňuje vás hodně prostředí ve kterém žijete? Dlouhé noci, zima, chlad, tohle všechno z vaší hudby také cítím. 

To je zaujímavá poznámka. „Trapped“ mal skvelú klaustrofobickú atmosféru a taký druh počasia je nám veru dôverne známy. Som si istý, že dlhé noci na severe nás svojím spôsobom veľmi ovplyvňujú a my si to ani nemusíme uvedomovať. 


„Ephemeris“ mě přijde z vaší tvorby asi jako nejvíc propracované album. Zároveň má trošku odlišnou atmosféru. Je chladnější, temnější. Přistupovali jste ke skládání jinak? Jak vlastně tvoří BENEATH? Zajímá mě samotný proces vzniku nových skladeb. 

Na začiatku bola celá kapela situovaná v Reykjavíku a skladby a celú muziku sme písali spoločne v skúšobni, ale posledných 8 rokov je časť z nás v Reykjavíku a časť v Štokholme. Pre posledný album sme spravili niekoľko demo nahrávok a mali sme spravené kompletné demo predtým, ako sme navštívili štúdio. Namiesto písania a skladania muziky spoločne v skúšobni ako pri predchádzajúcej doske, tentoraz sme celý materiál skladali viac menej separátne. Jeden člen napísal väčšinu všetkých skladieb a potom sme si navzájom posielali nápady a myšlienky. Toto je v podstate aj prvý album, kde sme mali zaskakujúceho bubeníka, takže to bola pre nás celkovo nová a odlišná skúsenosť. 

Vaše poslední album „Ephemeris“ je už nějakou dobu vydáno. Jaké máte zpětné vazby a reakce? Co fanoušci, kritiky? A jak fungují skladby na koncertech? 

Reakcie a ohlasy sú zatiaľ veľmi dobré. Vieme, že „Ephemeris“ je trochu štýlovo odlišný v porovnaní s našimi predošlými nahrávkami, hlavne kvôli prítomnosti iného bubeníka. Z toho, čo sme si prečítali v recenziách vyzerá to, že sme sa vydali správnym smerom čo sa týka nášho zvuku. 


Opravdu hodně se mi líbí zvuk nahrávky. Je pod ním podepsán Fredrik Norstrom. Předchozí album jste nahrávali v Hertz studiu v Polsku. Proč ta změna? Hledali jste nový výraz, barvu zvuku? 

Naozaj obdivujeme Frederikovu prácu na mnohých nahrávkach, na ktorých sa podieľal. Cítili sme, že chceme mať trochu odlišný zvuk, ktorý by zvýraznil melodické časti zatiaľ čo by zachoval aj celkovú brutalitu nahrávky. A myslíme si, že sa mu to aj podarilo dosiahnuť a toto je náš zatiaľ najlepšie znejúci materiál. Bol schopný nám pomôcť spraviť technicky death metalovú nahrávku bez toho aby znela príliš tuctovo a príliš upravene ako mnoho technicky death metalových albumov, ktoré v súčasnosti vychádzajú. 

Prozraď nám prosím, kdo je autorem textů pro BENEATH a o čem pojednávají na posledním albu? 

Texty napísal náš vokalista Benedikt. Témy a lyrické pozadie skladieb na novom albume sú úplne iné ako na predchádzajúcej doske. Sústreďujú sa na objavovanie nových svetov a na obrovský pokrok v technológiách, ktorý je ďaleko za súčasnými predstavami. 

Již třetí album jste vydali u amerických Unique Leader Records. Jak jste se vůbec k tomuto labelu dostali, jak jste s ním spokojeni? Label je v dnešní době hodně důležitá věc. O vás je slyšet všude. Jak spolupráce probíhá? Mluví vám label třeba do toho, jak byste měli znít? Někdy s tím bývá mezi vydavatelem a kapelami trošku problém. 

Veľmi dobrá otázka, sú tu nejaké pozitívne aj negatívne veci. Pokiaľ ide o produkciu našej muziky, dostali sme absolútnu umeleckú slobodu, ale je tu mnoho iných vecí ako napríklad termín vydania a záležitosti, ktoré nasledujú po dodaní finálne nahratého materiálu nášmu labelu. Tu máme pocit, že strácame kontrolu nad tým, čo sa vlastne stane. Nakoniec, Unique Leader Records boli veľmi užitoční v šírení našej muziky širším masám a my sme za to veľmi vďační. S Unique Leader Records sme podpísali zmluvu na tri albumy a “Ephemeris” je náš tretí, takže v podstate momentálne hľadáme nový label. 


Když mi dneska někdo řekne vedle sebe slova metal a Island, tak mě samozřejmě nejdřív v hlavě naskočí Sólstafir. Pak ještě Narthraal, protože jsem jim psal recenzi a hráli u nás ve městě. Jenže ti hrají death metal spíše švédským stylem. Jste jediní, kdo hraje na Islandu brutální death metal? A jsou u vás nějaké další death metalové kapely, které nám můžeš doporučit? 

Na Islande vo všeobecnosti sa deje neskutočné množstvo skvelých vecí v muzike. Myslím, že to trochu pramení z veľkého množstva voľného času v období dlhých chladných nocí v zime podobne ako aj v lete. Niektoré kapely, ktoré by som vám odporučil vypočuť si sú Cult Of Lilith (https://cultoflilith.bandcamp.com/releases), Zhrine (https://zhrine.bandcamp.com/), a samozrejme kapela nášho gitaristu Unnara, Severed (https://severediceland.bandcamp.com/). 

Na wikipedii jsem si vyhledal, že u vás na Islandu žije přes 300 tisíc lidí. To není mnoho. Máte u vás vůbec nějaké metalové koncerty? A co fanoušci? Brutální death metal není zrovna stylem, který by poslouchaly obrovské davy lidí. Co nějaký klub, kde si mohou zahrát i death metalové kapely? 

Áno, máme tu značné množstvo metalových koncertov, ale väčšinou ide o lokálne kapely. Nedostáva sa k nám veľa medzinárodných vystúpení, ale ak sa už pošťastí, všetci sa na taký koncert dostavia. Kapely môžu odohrať koncert v Reykjavíku s lepšou návštevnosťou ako pri vystúpení v Londýne, čo je šialené. 


Jak jste se vůbec dali jako kapela dohromady? U nás v Čechách žije 10 miliónů lidí a najít třeba bubeníka pro death metal je skoro nemožné. Kdy vznikl vlastně první nápad, že budete hrát brutální death metal? 

Jóhann, Unnar, a náš starý spevák Gísli Sigmundsson zvykli hrávať v inej kapele a keď sa tá rozpadla, Gísli prišiel s nápadom založiť death metalovú kapelu s jediným účelom a to hrať rýchlo – celý čas. Náš predchádzajúci bubeník Ragnar sa pridal k stádu, ako aj predchádzajúci basák Gísli Rúnar. Úprimne povedané, nevieme ako sme mohli uviaznuť v žánrovej škatuľke brutal death metal, keďže sa cítime viac ako old schoolom ovplyvnená technicky death metalová kapela. Všetky naše nahrávky majú rozdielny zvuk, ale sú tu určité elementy, ktoré sú prítomné na všetkých z nich a nakoniec to je to, čo kapelu definuje. 

Co BENEATH a koncerty? Zrovna vy jste kapelou, kterou bych hrozně rád viděl naživo. Nechystáte k podpoře nového alba nějaké turné? U nás se točí pořád dokola několik slavnějších skupin a třeba jako předkapelu SUFFOCATION, IMMOLATION bych vás přišel určitě podpořit. Kde jste už hráli a jaký koncert byl pro vás nejlepší? 

Zatiaľ nemáme žiadne plány čo sa týka koncertných turné, ale budeme hrať zopár individuálnych vystúpení v roku 2018. Veľmi radi by sme robili support kapelám ako Suffocation, Immolation. Predtým sme s nimi hrali na festivaloch a obe kapely predviedli zdrvujúcu živú šou. V minulosti sme hlavne hrali jednotlivé koncerty, ale okrem toho sme mali v roku 2014 dvojtýždňové európske turné s Dehumanized, Malignancy a Abnormality. To bola fakt úžasná skúsenosť a všetci ľudia z týchto kapiel sú naozaj skvelí. 


V současné době si většina lidí nová alba stahuje z internetu a používá jen jeho digitální podobu. Jak vidíš tuhle problematiku ty? Zajímal by mě tvůj pohled jako muzikanta. 

Je veľmi ťažké v súčasnosti si zarobiť nejaké skutočné peniaze ak neprodukujete nejakú sladučkú popovú muziku. Metalové kapely, ktoré si chcú hraním zarábať na živobytie sa už viac nemôžu spoliehať na žiadny významný príjem s predaja albumov. Musia nekonečne koncertovať a pre väčšinu kapiel je to fakt zlý biznis, byť profesionálnou kapelou na plný úväzok. My všetci pracujeme alebo študujeme, takže sa nespoliehame na muziku ako na náš hlavný zdroj príjmu. Akokoľvek sa na to budeme dívať, digitálna hudba tu zostane, len môžeme dúfať, že bude v budúcnosti postavená na lepšom obchodnom modeli. 

Myslím si, že způsob poslechu hudby se v posledních letech dost změnil, souhlasil bys? Navštěvuješ stále koncerty a podporuješ kapely? Co bylo posledním albem, které sis koupil, a co zrovna posloucháš? 

Hej, veľa sa toho zmenilo, najskôr s príchodom mp3 a potom s ponukou digitálneho streamu muziky. Väčšina z nás primárne počúva muziku cez digitálny stream, ale kupujeme si niektoré nahrávky vo fyzickej podobe a samozrejme navštevujeme aj koncerty a podporujeme kapely nákupom merchu. Niektoré kapely, ktoré sme nedávno počúvali sú Der Weg einer Freiheit, Defeated Sanity, Cannibal Corpse, Morbid Angel a mnoho starých death metalových klasík, ale okrem metalu taktiež počúvame mnoho iných hudobných žánrov. 


Co chystají BENEATH v nejbližších měsících? 

Plánujeme fakt super veci, ktoré sa k vám už čoskoro dostanú a takisto plánujeme začať pracovať na novom materiáli počas nasledujúcich mesiacov. Pre viac informácií sledujte našu FB stránku a náš twitter. 

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu prodaných nosičů, stovky šílených fanoušků a tuny dobrých nápadů. 

Ďakujeme, že ste si spravili čas na rozhovor s nami a zdravíme všetkých čitateľov Deadly Storm Zinu. Podporujte death metal ďalej.

Interview - BENEATH - I am sure that the long winters in the north affect us even if we might not realize it.


Interview with brutal death metal band from Iceland - BENEATH.

Answered Jóhann Ingi Sigurðsson.

Translated by Petra, thank you!

Ave BENEATH! Recently, I discovered the Icelandic series entitled “Trapped”. The atmosphere of the abandoned harbor, murders investigation connected with the beautiful Icelandic nature, all of it influenced me much. I couldn’t sleep and I had to switch on some music. Somehow automatically I picked your new record “Ephemeris”, which I consider as one of the best brutal death metal album of the previous year. Are you influenced by the environment where you live a lot? A long nights, cold, dark, this is everything what I feel from your music. 

That is an interesting point. "Trapped" had great claustrophobic atmosphere, and that kind of weather is very familiar to us. I am sure that the long winters in the north affect us even if we might not realize it. In my opinion, „Ephemeris“ is the most carefully composed album from your discography. At the same time, its atmosphere is little bit different. It is colder and darker. Did you compose the material for the new album in a different manner? How exactly BENEATH writes the music? I am interested in the specific process of creation of the new tracks. 

In the beginning, the whole band was based out of Reykjavík, Iceland and we wrote songs together in a rehearsal space but for the last 8 years, the band has been based out of Reykjavik and Stockholm. For this album we did a lot of demoing and had the whole album demoed before entering the studio. Instead of us writing together in a rehersal space on previous albums, we wrote this album more separately with one member writing most of each song and we'd send more fully formed ideas back and forth. This is also the first album where we have a session drummer, so that was a very different experience as well. 

It is some time since your last album „Ephemeris“ was released. What feedbacks and reactions from fans or critics did you notice? And how the new tracks are adopted during the live performances? 

The reaction has been really great. We knew "Ephemeris" was different in style compared to our previous releases, especially due to us using a different drummer. From what we've seen from reviews it seems we are heading in the right direction with our sound. 


I really like the sound of the record. I guess, Fredrik Norstrom took care about it. Previous album was recorded in the Hertz studio in Poland. Why this change? Were you looking for the new expression or sound? 

We really liked Fredrik's work on many of his releases, and felt like having a different sound that would emphasize the melodic stuff while keeping the brutality. We feel that he achieved that, and that it's our best sounding record to date. He was able to help us in making a technical death metal record without having it sound over-quantized and over-edited like many technical death metal albums coming out these days. 

Could you reveal us who is the author of the BENEATH’s lyrics and what is the background of lyrics at the latest album? 

The lyrics are written by our vocalist Benedikt. The lyrical theme on this album is different from the previous albums, focusing on the discovery of other worlds and the advancement of technology beyond today's imagination. 

Already the third album was released via American label Unique Leader Records. How did you achieve the collaboration with this label? Are you satisfied with them? In these days, label is very important for bands. I noticed Information about you and the latest album everywhere. How the collaboration takes place? Do you a have a freedom concerning the new material or label used to have some requirements regarding your sound and so on? Sometimes, the relationship between the labels and bands can be a problematic in this way. 

Good question, there are good and bad things of course. We have gotten full artistic freedom regarding the production of our music, but there are many things regarding the release schedule and things that happen after we deliver the finished recording to our label where we feel we don't have any control of what happens. In the end, Unique Leader Record has been instrumental in getting our music to the masses, and we are grateful for that. We had a three-album deal with Unique Leader Records, and "Ephemeris" was the third one so we are essentially looking for a new label. 


When someone tell me the word METAL in context with ISLAND, the first what appear in my mind is, of course Sólstafir, then perhaps Narthraal, because I have written a review for their record and they played in our town. However they are playing mostly the Swedish style of death metal. Are you the only one who plays brutal death metal in Iceland? Could you recommend us some another death metal bands come from Iceland? 

There is a crazy amount of good things happening in music in Iceland in general, I guess it stems from not having anything to do in the dark winters and cold ass summers. A few bands to check out would be Cult Of Lilith (https://cultoflilith.bandcamp.com/releases), Zhrine (https://zhrine.bandcamp.com/), and of course our guitarist Unnar's other band, Severed (https://severediceland.bandcamp.com/). 

I found out on wikipedia that Iceland has a population over the 300 thousands. That is not a lot. Do you have some metal concerts at all? And what about the fans? Brutal death metal is not a musical style for huge masses of people. What about some clubs, where death metal bands could play? Do you have some? 

Yes, there is a considerable amount of metal concerts but mostly local bands. We don't get many international acts coming through but when they do, everybody comes out for the show. A band can play a show in Reykjavik with a better turnout than a show in London, which is crazy. How the band BENEATH was actually create? Czech Republic has a population about 10 millions inhabitants and for example sometimes to find a drummer for death metal band is almost impossible. And when did you decide to play exactly the brutal death metal? 

Jóhann, Unnar, and our old vocalist Gísli Sigmundsson used to play in another band and when that band broke up, Gísli came up with the idea of starting a death metal band with the only purpose of playing fast - all the time. Our previous drummer Ragnar was added to the fold, as well as our previous bass player, Gísli Rúnar. We honestly don't know how we got stuck with the label Brutal Death Metal - we feel more like a old-school influenced tech death band. All of our releases have a different sound but there are certain elements that are present on all of them, and in the end that is what defines the band. 

And what about BENEATH and the concerts? You are exactly the band, which I would like to see on the stage. Are you planning some tour for supporting of a new album? Usually here are still shows of more famous bands again and again and I can imagine BENEATH as a support of bands such as SUFFOCATION or IMMOLATION. I would definitely visit such concert. Where did you perform till now and what could be the best concert for you? 

We don't have any plans for touring at the moment but we will be doing some one off shows in 2018. We'd love doing a show with Suffocation and Immolation - we've played with them at festivals before and both deliver crushing live shows. In the past we've mainly played one off shows, but we did do a two-week euro tour in 2014 with Dehumanized, Malignancy and Abnormality. That was a really cool experience and all those bands are really great people. 


Nowadays, it is more and more common for people to download the new records from the internet and listen to only the digital version of albums. What do you think about it? I am interested in the opinion from a musician point of view. 

It's very hard to make any real money from music today if you're not making sugar coated flavor-of-the-month pop songs. Metal bands that want to make their living through music can't rely on any substantial income from album sales anymore. They have to tour endlessly and for most bands it's just a bad business being a full time professional band. We are all working or studying so we don't rely on music as our main income. Any way you look at it, digital music is here to stay but we hope that it will be built on a better business model in the future. 

I think that the manner of listening to music has changed over next few years, do you agree? Do you still go on concerts and support bands? What was the last album you have purchased? What have you been listening recently? 

Yeah it's changed very much, firstly with the arrival of the mp3 and secondly with the digital music streaming services. Most of us are primarily listening to music via streaming services, but we do buy some records as well and go out to shows and support bands by buying merch. Some of the bands we've listened to recently: Der Weg einer Freiheit, Defeated Sanity, Cannibal Corpse, Morbid Angel and a lot of the of older death metal classics, but we also listen to a lot of other types of music besides metal. What the BENEATH is planning for the next few months? 

We are planning some cool stuff that will be announced shortly, and we are planning to start working on new material during the next months. Stay tuned for more info on our facebook and twitter pages! 

Thank you for this interview and I wish you a lot of sold CDs, hundreds of crazy fans and tons of great ideas. 

Thank you for taking the time to talk with us and cheers to all the readers of Deadly Storm Zine. Keep supporting death metal!

about BENEATH on DEADLY STORM ZINE:


úterý 20. března 2018

Recenze/review - THE CROWN - Cobra Speed Venom (2018)


THE CROWN - Cobra Speed Venom 
CD 2018, Metal Blade Records

for english please scroll down

Ledová bouře vás uhrane, zničí a zmrazí na věky. Do obličeje vám bičují ostré částečky ledu. Nastavujete svoji tvář, pálí vás oči a krve by se ve vás nedořezal. Smrt je tak blízko a tolik přitažlivá. Jako zmrzlá mrtvola bez srdce. S vyčítavým výrazem, se skleněným černým pohledem plným strachu.

Nové album legendárních melodických death metalistů THE CROWN opravdu nejvíc připomíná ledovou bouří někde za polárním kruhem. Skladby mají neskutečný tlak, řežou jako kus ledu, kterým vám někdo probodne mozek. Jsem k desce doslova přikován, uhranut její silou, zvukem, energií a hlavně originálními nápady. V téhle bouři budu často a rád trávit svůj čas.
"Cobra Speed Venom" je albem plným jasného a zřetelného rukopisu kapely. Studené melodie se zde potkávají s devastujícími pasážemi. A vokál? Johan Lindstrand opět předvedl skvělý výkon. Přirovnávat tvorbu této legendy k jiným je spíš trestuhodné, melodický death metal a thrash jí natolik sluší, že to ani není potřeba. Novinka je vlastně dokonalá po všech stránkách. Už jen obal napovídá mnohé. Vložil jsem CD do přehrávače, zmáčkl play a na stěnách mého pokoje se objevily mocné pavučiny ledu. Já jsem tím kusem těla, nalezeným u cesty. Deska je jako dokonale vybroušený drahokam, který se leskne černou krví. Otevřete svoji mysl, mráz přichází! THE CROWN se vrátili ve velkém stylu a jsou neskutečně heavy, silní a studení! Melodická death metalová symfonie, dokonalý opus, u kterého zmrznete na kost. Vynikající nahrávka, která mě doslova uhranula! Asphyx says:

The ice storm will destroy you, destroy and freeze forever. There are sharp particles of ice in your face. You set your face, your eyes are burning and the blood is drawn. Death is so close and so appealing. Like a frozen corpse without a heart. With an accusing expression, with a glass of black eyes full of fear.

The new album of the legendary melodic death metalist THE CROWN really reminds of an ice storm somewhere beyond the polar circle. Tracks have unreal pressure, they cut like a piece of ice that somebody is stabbing to your brain. I am literally attached to the album, starved by its power, sound, energy and all original ideas. In this storm I will like to spend my time.


"Cobra Speed Venom" is an album full of clear and distinctive handwriting of the band. Cold melodies meet with devastating passages here. And vocal? Johan Lindstrand again showed great performance. Comparing the creation of this legend to others is punishable, melodic death metal and thrash is so good that it is not even needed. The new album is actually perfect in all aspects. Just the packaging suggests a lot. I put the CD in the player, squeezed the play, and a powerful cobweb of ice appeared on the walls in my room. I am the piece of body found along the way. The album is like a perfectly polished gem that glitters with black blood. Open your mind, frost is coming! THE CROWN come back in style and are incredibly heavy, strong and cool! The melodic death metal symphony, the perfect opus for which you freeze to the bone. Excellent recording that literally beat me!

tracklist:
01. Destroyed By Madness
02. Iron Crown
03. In the Name of Death
04. We Avenge!
05. Cobra Speed Venom
06. World War Machine
07. Necrohammer
08. Rise In Blood
09. Where My Grave Shall Stand
10. The Sign of the Scythe
11. Nemesis Diamond (bonus track)
12. The Great Dying (bonus track)

band:
Johan Lindstrand - Vocals
Magnus Olsfelt - Bass
Marko Tervonen - Guitar
Robin Sorqvist - Lead guitar and backing vocals
Henrik Axelsson - Drums
  

Rozhovor - ULCERATE - Zvyčajne tvorím tak, že sa pokúšam vo svojej mysli zachytiť určitý pocit, či náladu na základe našej muziky a textov.


Rozhovor s death metalovou kapelou z Nového Zélandu - ULCERATE.

Odpovídal Jamie Saint Merat.

Přeložila Petra, děkujeme!

Ave ULCERATE! Je to sice už nějaký ten měsíc, co jsem vás viděl na koncertě v Praze, ale pořád na vaše vystoupení vzpomínám. V malém klubu, kde jsem stál kousek od pódia, měl koncert neskutečnou sílu! Jak jste si jej užili vy a jak probíhalo turné s BLAZE OF PERDITION a OUTRE? Kde se vám v Evropě líbilo nejvíc? 

Všetky naše koncerty v Prahe v priebehu rokov boli fenomenálne. Vždy sme tu mali nesmierne pokornú odozvu publika a Modrá Vopice je miesto s prekvapujúcou svojráznosťou. 

Turné s Blaze a Outre bolo skrátka jedným z našich najlepších koncertných zážitkov – s každým jedným členom z oboch kapiel a taktiež z crew sme skvelo vychádzali, nebol medzi nimi nikto so silným egom. Vzniklo tu niekoľko veľmi pevných priateľstiev. Naozaj som si nemohol želať viac, mal som pocit, že každý jeden človek, každý jeden koncert na tomto turné mi nejakým spôsobom ponúkol a priniesol niečo jedinečné. 

Z hľadiska jednotlivých miest, najviac sme si užili Prahu, Krakow, Paríž, Lausanne, Záhreb, Atény, to boli asi vrcholy turné. 


Celé turné bylo věnováno předstvení vaší nové desky „Shrines of Paralysis“. Mám hodně rád vaše předchozí alba, ale poslední počin mě doslova rozsekal. Líbí se mi, že v sobě obsahuje ještě víc temnoty, než dříve. Vytvořili jste si svůj vlastní styl, který neustále posouváte dál, vyvíjíte se. Když jste šli do studia, měli jste vše připraveno dopředu nebo jste kapelou, která vše řeší až na místě? Jak vlastně vznikaly nové skladby? 

Do štúdia vstupujeme vždy na 110% pripravení. Takýmto spôsobom máme zaručené, že spontánnosť sa postupne vyformuje a nespôsobí zbytočné prerušenia alebo nutné vyhodenie pasáží zo skladby. Taktiež aj charakter muziky je taký, že keď s ňou nie sme úplne spokojní, určite budeme mať problém s jej nahratím. Takže sme vždy mimoriadne pripravení, máme všetko do detailov naskúšané a vždy máme pripravenú pred-produkciu. 

Rovnako ako všetky naše skladby, aj proces tvorenia je značne náročný a puntičkársky. Spracúvame postupne riffy a jednoduché rytmické nápady s využitím cvičných zosilňovačov a tlmičov na bicích, čiže v pomerne tichom nastavení, aby sme hneď mohli diskutovať naše nápady a rýchlo si ich odskúšať bez väčších zmätkov. Potom tieto nápady zoberieme už do skúšobne, kde ich ešte viac zaguľatíme, zhutníme pri plnej hlasitosti aparatúry – tu je miesto, kde pracujem na formovaní bicích a všeobecnej improvizácií. Potom ďalej jednotlivé časti bilancujeme a rozčleňujeme do finálneho usporiadania. Akonáhle je schránka skladby hotová s bicími a jednou gitarovou líniou, nasleduje pred-produkcia skladby a písanie častí pre druhú rytmickú gitaru, basu a vokály. Potom sa skladby ešte okresajú, stále ich opakujeme s ďalšími aranžmánmi až priamo do chvíle, keď sa ide nahrávať celý album. 


První, co člověka doslova uhodí do uší, tak je zvuk. Je pod ním podepsán bubeník Jamie. Znamená to, že si vše nahráváte sami? Určitě je to svým způsobem velká výhoda, ale zase na druhou stranu, bývá dobré, když má kapela i zpětnou vazbu od někoho jiného. Je někdo ve vašem okolí, na jehož názor dáte? Kdy si řeknete: „Teď jsme spokojeni, takhle to chceme!“ 

Áno, náš materiál som nahrával vždy ja sám, iba okrem nášho úplne prvého dema. Z hľadiska spätnej väzvy zvonku, my máme naozaj veľmi jasno v tom, čo chceme a čo považujeme za vhodné pre našu kapelu. Ak sú traja z nás šťastní a spokojní so všetkým, potom je to to jediné na čom záleží. Stále to považujeme za akési umelecké vyjadrenie – čiže je pekné, ak sa ostatným páči, čo robíme, ale zároveň ich pochvala, či kritika nikdy nebude vplývať na to, ako pristupujeme k skladaniu hudby. Nemáme žiadne skryté bočné úmysly, chceme len priniesť ten nejlepší Ulcerate materiál, akí sme dokázali nazhromaždiť. 


Nejen já vás považuji za kapelu, která je v rámci technického death metalu skupinou, která dnes udává směr. Posouváte hranice, jste jiní, originální. Moc takových smeček v současnosti není. Všechny vaše skladby jsou opravdu hodně náročné na hraní. Obzvlášť na koncertech je to neskutečné maso! Mě by zajímalo, jak často cvičíte na své nástroje, kolikrát týdně se scházíte a hrajte dohromady? 

S kapelou skúšame trikrát do týždňa, ale taktiež trénujeme na svojich nástrojoch aj individuálne. Ja sa pokúšam okrem spoločných skúšok cvičiť tak okolo 6 hodín týždenne, niekedy sa mi to nepodarí dodržať a sú týždne, keď cvičím viac. 

Vaše texty jsou plné lidských frustrací, destrukce mysli, šílenství. Kde pro ně berete inspiraci? K vaší hudbě se perfektně hodí, jen si říkám, že působí opravdu hodně depresivně. Mám z nich alespoň takový pocit. Opravdu si myslíš, že je na tom už lidstvo tolik špatně? Já vím, stačí se rozhlédnout kolem sebe, ale také se říká, že naděje umírá poslední. 

Nie vždy chápem, keď mi niekto položí podobnú otázku – veď samotný žáner sa predsa nazýva 'death metal'. Texty musia byť negatívne a drsné, aby podporili danú muziku. Máme tu celú kopu povznášajúcej pozitívnej hudby a zatiaľ čo je celkom zjavné, že sa ľudia k nej upierajú, lebo sa chcú zabaviť, podľa mňa sa v podobnej hudbe nenachádza veľa duševného poznávania. Často to priprovnávam k filmu. Komédie a iné pozitívne filmy sú zväčša oveľa menej odceňované kritikmi ako ich dramatické, či tragické náprotivky. Nikdy som celkom dobre nepochopil, prečo je to v hudbe inak. Filmový režiséri ako David Fincher, Lars Von Trier, Alejandro González Iñárritu a ďalší sú považovaní za svetovo najviac uznávaných režisérov súčasnosti aj napriek tomu, že témy ich filmov sa pohybujú v rovnakých sférách a myšlienkach ako naše texty. 

Ja by som neočákal, alebo nechcel očakávať, že 40 top albumov by znelo ako Merzbow, ale nechcem ani kozmické, povznášajúce a podobné texty v metale. 


Jamie, nejen že jsi podepsán pod zvukem vašich nahrávek, ale ještě tvoříš i obaly desek. Přiznám se, že se mi tvůj rukopis hodně líbí. Vypadá to, že jsi muž mnoha talentů. Zajímalo by mě, jak covery vznikají? Kde pro ně bereš inspiraci? Jakým způsobem jsou malovány? 

Všetky obaly dosiek pre Ulcerate sú moje digitálne koláže. Ale mojím cieľom bolo vždy pracovať v maliarskom štýle, aby sa predišlo zjavnému "digitálnemu" feelingu z daného obalu. Nepáči sa mi, ako mnoho digitálnych prác postráda hmatateľnosť a hrejivosť, sú jednoducho len sterilnými produktami nejakých vlastných nástrojov. Zvyčajne tvorím tak, že sa pokúšam vo svojej mysli zachytiť určitý pocit, či náladu na základe našej muziky a textov. 


Mnoho lidí uzavře označení vaší hudby jako technický death metal. Já si to tak úplně nemyslím. Základy a vlivy jsou asi jasné, ale já u vás slyším a cítím i black metal, post rock, prvky jazzu. Líbí se mi právě ta vaše nespoutanost, kdy je člověk zpočátku úplně zmatený, spoustu momentů nechápe a objeví je pro sebe třeba až po půl roce. Posloucháte hodně jazz? Kdo vás vlastně ovlivňuje jako muzikanty? Tipl bych si GORGUTS, případně francouzskou scénu (AOSOTH, DEATHSPELL OMEGA). 

Jazz zaraďujem do dvoch kategórií - sú tam veci, ktoré počúvam s cieľom pripraviť si bubenícky koncept, ale vlastne tam toho nachádzam len veľmi málo. Ale sú tu súčasníci, ktorí sú naozaj skvelí - Christian Scott, Bohren und der Gore, Dawn of Midi ... 

Čo sa týka vplyvov - nie, povedal by som, že kapely francúzskej scény sú našimi rovesníkmi a nie vplyvmi. Po zoznámení sa s mnohými kapelami osobne by som povedal, že sme túto podobnú cestu objavili individuálne a zdá sa, že za posledných 5-10 rokov sa náš zvukový prejav začína trochu zbiehať do jedného bodu. Keď sme začínali, našimi vplyvmi boli prísnejšie death metalové formácie ako Angelcorpse, starý Cryptopsy, starý Hate Eternal, Vader atď. Po tom, čo sme si vypočuli Immolation, Gorguts, Today is the Day, obzory sa nám trochu začali rozširovať, boli sme fascinovaní skresleným a nepreniknuteľným zvukom. V súčasnej dobe vplyvy už nie sú dôležité, naša kapela má veľmi jasné vízie o tom kde chceme a kde potrebujeme, aby sa veci zvukovo posúvali. 


Moc dobře vím, jaké to je těžké pro kapely z menších zemí, které nemají zase takovou „metalovou tradici“. Navíc, vaše hudba není tou, která by přilákala davy. Jaké to vlastně je, hrát death metal na Novém Zélandu? Máte u vás nějaké kluby, zaměřené na extrémní muziku nebo musíte do Austrálie? 

Nový Zéland je a vždy bol neprístupným regiónov pre extrémnu metalovú hudbu hlavne kvôli nízkej populácií, ale čo je dôležitejšie kvôli priepastnej geografickej izolácií. Vždy tu bola nejaká scéna, ale okrem nejakých veľkých medzinárodných turné je Nový Zéland veľmi postihnutá a obchádzaná krajina v zmysle návštevnosti. Kedykoľvek v prípade, ak ide o trochu menšiu či viac undergroundovú akciu, často to prebieha bez garancie predaja lístkov a tak ďalej, čo znamená, že priviesť sem kapely býva logisticky veľmi náročné. 

Tu doma hráme zopár koncertov, ale snažíme sa ponechať ich na čísle 1 alebo 2 vystúpenia ročne. Máme tu 1 alebo 2 metalové kluby, ale ak mám byť úprimný, nie sú tými najlepšími, čo sa týka produkcie a hudobného zariadenia, takže si často vyberáme miesta, ktoré sú viac komfortnejšie a poskytujú nám všetko, čo potrebujeme na vytvorenie tak mohutného koncertu po zvukovej aj vizuálnej stránke ako je to len možné. 


Jaké je to u vás s koncerty? Opět máte hendikep v tom, že žijete mimo Ameriku a Evropu, kde se jezdí spousta turné. Jak je pro vás těžké dostat se na dobrý koncert? A jak na vaše vystoupení reagují fanoušci? 

V súčasnosti je celá organizácia, bookovanie koncertov a turné riadená interne – pracujeme s tour menežérom, ktorý všetko zarezervuje a my si ponechávame plnú kontrolu nad logistikou, trasou cesty a výberom kapiel, s ktorými by sme radi hrali. Je to pre nás veľký risk, keďže sme tak ďaleko, a možnosť obrovskej finančnej straty je veľmi vysoká, ak nie ste dostatočne opatrný a nepoznáte všetky možné úskalia. Z hľadiska reakcií, máme neuveriteľne vášnivých fanúšikov, za ktorých sme nesmierne vďační. Každé ďalšie turné, ktoré sa organizuje je krokom dopredu či už z hladiska návštevnosti, či pozitívnych ohlasov, takže to zrejme musíme robiť dobre. 

Dostávame mnoho ponúk od agentúr, ktoré ponúkajú podporné prostriedky pre väčšie vystúpenia, ale deväťkrát z desiatich nemajú naozajstný záujem o nás. Sme už príliš starí a tvrdohlaví aby sme hrali celý mesiac so 4-5 kapelami, ktorých primárnym cieľom je len hrať ako predkapely nejakej väčšej formácií bez ohľadu na to, kto je tou hlavnou kapelou. 


Od roku 2007 vydáváte alba víceméně pravidelně. Znamená to, že se můžeme na novinku těšit už letos? Máte připravený nějaký materiál? Myslím, že je čas na novou hudbu od vás! Navnaď trošku fanoušky, nemůžeme se dočkat! 

Poďme sa teda pokúsiť navnadiť fanúšikov, nemôžeme ich už nechať dlhšie čakať! 

Už je to asi mesiac, čo sme začali písať materiál na šiesty štúdiový album. Zatiaľ je nový materiál veľmi inšpirujúci a je posunutý takým smerom, že sa začína vyčleňovať z našej predchádzajúcej tvorby. Povedal by som, že k jeho nahrávaniu dôjde niekedy začiatkom budúceho roka, keďže naše albumy vždy potrebujú nejaký ten rok na finalizáciu. Takže očakávajte vydanie v roku 2019. 

Děkuji moc za rozhovor. Přeji vám mnoho dobrých nápadů, šílených a opravdových fanoušků a ať se vám daří i v osobním životě. Budu se těšit na další koncert i desku! Ať vás provází síla! 

Ceníme si to!

Interview - ULCERATE - I usually have a feel or a mood in mind to capture based on the music and lyrics, and I go from there.


Interview with death metal band from New Zealand - ULCERATE.

Answered Jamie Saint Merat.

Translated by Petra, thank you!

Ave ULCERATE! It is been a few months since I saw you at the concert in Prague, but I still remember your performance. It was in a small club, where I stood close to the stage, so the concert had an incredible power! How did you enjoy this show and how was doing the tour with BLAZE OF PERDITION and OUTRE? What place did you like the most in Europe? 

All of our Prague shows over the years have been phenomenal. Always an extremely humbling crowd response, and the Modrá Vopice venue has a surprising character to it. 

Touring with Blaze and Outre was easily one of our best touring experiences - every single person in both bands and crew where great to hang out with, not a single ego amongst anyone. Some very strong friendships were forged. Sonically, I couldn't have asked for more 

I really felt each and every show of the tour was something to experience and offered something unique. 

In terms of cities we most enjoyed - Prague, Krakow, Paris, Lausanne, Zagreb, Athens were all highlights. 


The whole tour was devoted to the presentation of your new record „Shrines of Paralysis“. I really like your previous albums, however, the latest one literally cut me into the pieces. I love that it contains even more darkness than before. You have created your own style, which is constantly moving ahead, evolving. When you entered the studio, did you have everything prepared for recording or you are the band, who use to manage stuff in the place? How were the new songs compose? 

We always enter the studio 110% prepared. That way spontaneity can arise and not cause disruptions or throw things off track. Also, the nature of the music is such that if you aren't fully comfortable with it, we will definitely have problems recording it. So we're always extremely well-rehearsed and preproduced. 

Like all of our songs, the composition process is a fairly arduous and meticulous process. We work up riff and simple rhythmic ideas with practice amps and practice drum pads in a fairly quiet setting so we can discuss ideas and try things out quickly without confusion. Then we'll take these ideas to the rehearsal room and flesh them out at full volume - here is where I will work out drum phrasings and general improvisations. We'll then track and dissect parts with further arranging. Once the shell of a song is completed with drums and a single guitar line, we'll pre-produce the song and write the counterpoint parts for second rhythm guitars, bass, leads, vox etc. Rinse and repeat really, with further arrangements right up until we track the album. First, what slammed me straight in my face was the sound of the record. Your drummer, Jamie took care about it. Does it mean, that you recorded everything on your own? Sure, it has to be advantageous, but on the other side, it could be good to have some feedback from someone outside of the band. Do you have someone in your surroundings, whose opinion is important for you? When in the writing process you say “Now we are satisfied, this is how we wanted to have it“? 

Yes, I've always recorded our material, asides from our very first demo. In terms of outside feedback no, we're very clear on what we want and what we consider appropriate for this band. If the 3 of us are happy with everything, then that's all that matters. We still consider this an artistic expression - it's nice if others like what we're doing, but at the same time their compliments or critiques will never shape how we approach song-writing. We have no ulterior motive other than producing the best Ulcerate material we can muster. 


It is not only me, who considers you as a band, which within the frame of technical death metal nowadays gives direction. You are moving the borders, you are different and original. There are not so many crews as ULCERATE. All of your tracks are really demanding for playing. Especially, at the concerts, it is really like „meat“. I am wondering, how often do you practice alone and how many times per week do you have rehearsal together? 

We rehearse 3 times a week as a band, and we all practice individually outside of this. I like to try to get 6 or so hours a week outside of band rehearsal for myself. Sometimes I don't quite have the time, other weeks I'll do more. 

Your lyrics are full of human frustration, mind destruction, madness. Where did you get inspiration for them? I think, this kind of lyrics perfectly fits your music, however, they appear as very depressive. I have at least such feeling from them. Do you really think that the mankind is so bad about it? I know, you just can look around, but I still use to say, the hope dies last. 

I never quite understand this question when it is pitched at us - the genre itself is called 'death metal'. It has to be negative and abrasive to support the music. There is an entire planet of uplifting music, and while that is an obvious place to go to if you're wanting to 'entertain' people, for me there's not a lot of soul-searching to be found there. I liken this to film: comedies and feel-good films are typically far-less critically appreciated than their dramatic and tragic counterparts. I've never really understood why music is different. Film directors like David Fincher, Lars Von Trier, Alejandro González Iñárritu et al are considered some of the world's most venerated contemporary directors, yet much of their subject matter sits in the same sphere of the ideas as our lyrics. 

At the end of the day, we're simply grouping like with like. I wouldn't expect, or want, top 40 music to sound like Merzbow, and I don't want cosmic, uplifting horse-shit lyrics in metal. Jamie, you are not only signed under the sound of the latest record, you were also preparing the cover art for the album. I must confess, I really like your handwriting. It looks like you are a man of many abilities. I am wondering how the cover art was created? What was the inspiration and what was the approach how the cover arts were painted? 

All of my artwork for Ulcerate is digital collages. But my goal has always been to work in a painterly style, to forego any obvious 'digital' feel. I don't like how a lot of digital work lacks tactility and warmth, and is so obviously a product of its creation tools. I usually have a feel or a mood in mind to capture based on the music and lyrics, and I go from there. Many people mark your music as technical death metal and end of the story. However, I don‘t think so at all. The basics and influences are probably clear, but I can hear in your music also black metal, post-rock and some elements of jazz. I really like that you are unbounded. When a person is completely confused at first, does not understand a lot of moments in songs and gets through them only after half a year. Are you listening to a lot of jazz? Who actually influences you as musicians? I would say that GORGUTS or the French scene (AOSOTH, DEATHSPELL OMEGA). 

I put jazz into 2 categories - there's the chops-factor stuff, where I'll listen for drumming concepts, but actually find very little in the music itself to relate to. There are contemporary acts which are great though - Christian Scott, Bohren und der Club of Gore, Dawn of Midi... 

In terms of influences - no I'd say the French scene are contemporaries not influences. Knowing a lot of the bands personally, I'd say we've discovered this path individually and seem to be converging a little in the last 5-10 years sonically. Our influences when we started were more stricter death metal Angelcorpse, old Cryptopsy, old Hate Eternal, Vader etc. Things started branching out for us upon hearing Immolation, Gorguts, Today is the Day - where we became fascinated with a more warped, impenetrable sound. These days, influences aren't really a thing, the band's vision is very clear on where we want and where we need things to be taken sonically. 


I know very well, how difficult it is for bands from smaller countries, where do not have such a "metal tradition". Moreover, your music is not dedicated to the huge masses. What is it like, to play death metal in New Zealand? Do you have there any clubs oriented to extreme music or do you have to go to Australia? 

New Zealand is, and always has been a difficult region for extreme metal, due to our small population, and more importantly our intense geographical isolation. There's always been scenes, but unless there is a large international act touring it's very hit and miss in terms of turn-outs. So it's often the case that whenever slightly smaller / more underground acts tour there can really be no guarantee of ticket sales etc, which makes it logistically very difficult to bring bands here. 

We play shows here, but we like to keep it to one or 2 appearances a year. There's 1 or 2 'metal' clubs, but to be honest they're not the best in terms of production facilities, so we'll often opt for venues that are more comfortable and offer what we need to make a show as sonically and visually massive as possible. And what about concerts and ULCERATE? Again, you have a disadvantage, because you live outside of America and Europe, where a lot of touring is taking place. How difficult is it for you to be a part of a good concert/tour? And how do fans react to your performances? 

All of our tour booking these days is handled internally - we work with a tour manager who books everything, and we maintain full control over logistics, routing and bands who we'd like to play with. It's too risky with us being this far away, the potential for massive financial loss is very high if you're not extremely careful and know all the pit-falls. In terms of reaction, we have incredibly passionate fans for which we're very grateful. Every tour we do is always a step up in terms of audience numbers and positive reception, so we must be doing something right. 

We get a lot of offers from agencies offering support slots for larger acts, but 9 times out of 10 they're not really of interest to us sonically. We're too old and stubborn to play a month's worth of shows with 4-5 other bands who aren't appealing to us just to play another band's bigger audience. Since 2007, you've been releasing albums more or less regularly. Does that mean we can look forward to the new record already this year? Do you have any material ready? I think it's time for new music from you! 

Let's try to draw in the fans, we cannot wait more! 

We've started writing the sixth album, and are a month or so in. The material is very inspiring so far, and is moving in a direction that I think is really going to set this album apart from our other work. We'll be aiming to record early-mid next year I'd say, our albums always take a year or so to compile. So a release in 2019. 

Thank you very much for the interview. I wish you a lot of good ideas, crazy and real fans, and good luck also in your personal lives. I will look forward to another concert and album! May the force be with you! 

Appreciate it! // J

about ULCERATE on DEADLY STORM ZINE: